apel_miniZápadoslovenský Automobilový klaster zorganizoval počas Autosalónu v Bratislave medzinárodnú konferenciu a diskusné fórum „Priemyselné inovácie – základ budúceho rozvoja regiónu“.

 

Automobilový klaster Západné Slovensko v spolupráci so Zväzom strojárskeho priemyslu SR (ZSP SR) a STU diskutovali o aktuálnej politike v oblasti inovácií. Tento problém je možné riešiť len za predpokladu účinnej podpory vlády a efektívnej podpory regionálnych samospráv. Účastníci konferencie sa zhodli na potrebe vytvorenia podmienok pre tesnejšiu spoluprácu Automobilového klastra, ZSP SR a STU a podnikateľských subjektov pri presadzovaní riešenia inovačných projektov, najmä v oblasti aplikovaného vývoja, prostredníctvom projektov EÚ. Ďalším bodom je napríklad vytvorenie Akadémie vzdelávania priemyslu.

 

Od Vlády SR požadujú

1. Vytvoriť legislatívne podmienky pre vznik SPIN off podnikov v spolupráci s STU a SAV, pre lepšie využitie vybudovanej materiálnej infraštruktúry pre slovenské malé a stredné firmy.

2. Umožniť firmám odpočítať náklady na R&D od daňového základu.

3. Pokračovať v budovaní Regionálnych inovačných centier v slovenských regiónoch so zameraním na vybudovanie podmienok pre vývoj a výrobu prototypov, pre podporu procesov aplikovaného vývoja.

4. Podporovať investičné projekty zahraničných firiem, avšak len za predpokladu, že budú budovať podmienky pre inovácie.

5. Doriešiť vstup na slovenský trh takých spoločností, ako napríklad Fraunhofer Institut, pre výraznejšie zapojenie sa slovenských firiem do sieťovania a spolupráce v oblasti inovačných projektov EÚ a podporiť ciele v oblasti znalostnej ekonomiky.

6. Hľadať exportné možnosti v krajinách bývalého východného bloku a byť účastníkom pri transfere technológií globálnych firiem do týchto krajín.

 

TEXT: Ján Minár FOTO: archív redakcie