MI1Spoločnosť Siemens spolu s partnerom súťaže spoločnosťou Volkswagen Slovakia na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU vyhlásila víťazov ôsmeho ročníka súťaže mladých elektrotechnikov. Tohtoročná súťaž bola orientovaná na automobilový priemysel.

 

Siemens Young Generation Award (SYGA) je určená žiakom stredných odborných škôl a učilíšť s elektrotechnickým zameraním. Hlavnú cenu súťaže získal projekt pneumatickej triedičky Michala Bratha a Martina Strapka, študentov Strednej priemyselnej školy v Nitre. Ich projekt sa zaoberá riadením manipulátora, ktorý sa v automobilovom priemysle vyskytuje veľmi často.

„Naším cieľom je pripraviť študentom možnosť reálne sa pripraviť na podmienky praxe, ktoré ich čakajú po skončení školy. Takto môžu prichádzať nielen do automobilového priemyslu mladí odborníci, ktorí sú na trhu veľmi žiadaní. Úroveň aj tohtoročných prác ukazuje, že táto naša dlhodobá stratégia je veľmi prínosná,“ povedal Marián Hrica, riaditeľ divízie Priemyselná automatizácia a technológie pohonov spoločnosti Siemens, s. r. o. Ústrednou témou aktuálneho ročníka bola úspora energie pomocou automatizačných prostriedkov v automobilovom priemysle. „To, že aj technické smery majú stále svojich priaznivcov, je vidieť na všetkých mladých konštruktéroch, ktorí sa do SYGA zapojili. Podporu žiakov a študentov z celého Slovenska, ktorí sa zaujímajú o techniku a prichádzajú s vlastnými kreatívnymi nápadmi, považujeme za veľmi dôležitú. Sú to práve firmy, ktoré im môžu ukázať, čo všetko sa dá s technológiami robiť, a podporiť ich tak v ďalšom štúdiu a kariére,“ hovorí Monika Pavláková, vedúca oddelenia ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov Volkswagen Slovakia.

Do ôsmeho ročníka súťaže SYGA sa zapojilo celkovo 14 škôl s 27 projektmi. Do finálového kola postúpilo 10 najlepších projektov, z ktorých výberová komisia zložená zo zástupcov ministerstva školstva a odborníkov zo spoločností Siemens a Volkswagen Slovakia určila víťazov. Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie boli udelené aj ďalšie ocenenia – cena spoločnosti Volkswagen Slovakia a cena Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

Ocenenie najlepším

Hlavnú cenu divízie automatizácie a technológie pohonov v súťaži SYGA 2011 za najlepšie technologické riešenie získali Michal Brath a Martin Strapko zo Strednej priemyselnej školy v Nitre za projekt pneumatickej triedičky riadenej PLC systémom Siemens S7 200. „Zaoberali sme sa problémom pneumatického triedenia, veľmi častého aj v automobilovom priemysle. Náš projekt sa skladá z fyzického modelu, z počítačového modelu a zo softvéru. My sme vlastne vytvorili aj algoritmus triedenia,“ povedal o projekte Michal Brath. „Na pohon triedičky sme použili pneumatické valce. Nachádza sa v nej podávací modul, doň sa vloží teleso a hlavný pneumatický piest ho posúva v triedičke. Ďalej sú tam ďalšie tri pohony v jednom smere, ktoré spôsobia vyradenie telesa do konkrétnej palety, podľa typu výrobku,“ opisuje projekt spoluautor Martin Strapko. Touto výhrou získali pre svoju školu nový počítač.

Za riešenie, ktoré sa najviac približuje praxi a potrebám automobilového priemyslu poputuje cena spoločnosti Volkswagen Slovakia do Stredného odborného učilišťa v Žiline. Cieľom projektu Tepelná bariéra bola ochrana tepla vytvoreného vo výrobnej hale automobilky. „Ide o dve brány, ktoré zabraňujú prievanu medzi vonkajším priestorom a vnútrom výrobných hál, keďže brány sa nikdy neotvoria naraz. Myslím si, že niečo podobné by sa dalo zrealizovať aj v skutočných podmienkach,“ opisuje projekt Peter Slota zo Stredného odborného učilišťa v Žiline.

 

TEXT/FOTO: Martin Noskovič