hann1Medzinárodný priemyselný veľtrh HANNOVER MESSE 2011, sa v tomto roku uskutočnil v dňoch 4. – 8. apríla. Podujatie patrí k najväčším veľtrhom nielen v európskom, ale aj v celosvetovom meradle.

 

Spoločná účasť slovenských vystavovateľov na hannoverskom priemyselnom veľtrhu má už viac ako desaťročnú tradíciu. Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR opäť organizovala na tomto podujatí oficiálnu prezentáciu Slovenskej republiky.

Cieľom podujatia v rámci SR bola aktívna účasť na veľtrhu HANNOVER MESSE 2011 a prezentácia slovenských výrobných spoločností pôsobiacich v oblasti strojárskeho, resp. elektrotechnického priemyslu prostredníctvom aktívnych vystavovateľských činností v spoločnom stánku. Ďalej prezentácia investičných možností a príležitostí na Slovensku predovšetkým v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou a inováciách, prezentácia priemyslu v SR, ako i prezentácia slovenských vystavovateľov a Slovenskej republiky.

Oficiálny stánok Slovenskej republiky a slovenských firiem sa nachádzal v hale č. 3 – Industrial Supply, stánok č. B 56 s celkovou rozlohou 50 m2 , kde sa prezentovalo sedem spoločností. Okrem toho sa samostatnými expozíciami prezentovala ďalšia desiatka strojárskych firiem.

Spokojnosť vystavovateľov

Predstavitelia MH SR a SOPK poskytovali informácie návštevníkom stánku, ktorí mali záujem najmä o aktuálne hospodárske informácie o Slovensku, o možnostiach investovania v našej krajine predovšetkým v oblastiach s vyššou pridanou hodnotou, ako aj o vyhľadávanie potenciálnych partnerov na spoluprácu (voľné výrobné kapacity, vytvorenie Joint-ventures, nákup výrobkov). Na základe spoločného hodnotenia zúčastnených slovenských firiem môžeme prezentáciu MH SR a firiem zo Slovenska na medzinárodnom strojárskom veľtrhu HANNOVER MESSE 2011 v Hannoveri hodnotiť pozitívne, najmä v počte návštevníkov a v počte obchodných rokovaní.

Spoločná expozícia, ako aj prezentácia investičných možností so zameraním na oblasti s vyššou pridanou hodnotou a inovácie poskytli možnosť predstaviť potenciál výrobných kapacít našich firiem pred významnými producentmi v rámci strojárskeho priemyslu a príbuzných odvetví. Predpokladáme, že obchodné rokovania prinesú slovenským spoločnostiam očakávanú spoluprácu a budú viesť k vytvoreniu dlhodobých kooperačných vzťahov. Niektoré firmy prejavili záujem o podobnú prezentáciu aj počas nasledujúcich veľtrhov v oblasti strojárskeho priemyslu.

„Tohtoročná výstava v Hannoveri dala priemyslu skutočný impulz, ktorý ho poháňa k riadeniu hospodárskeho oživenia,“ povedal výkonný predseda predstavenstva Deutsche Messe Dr. Wolfram von Fritsch na záverečnej tlačovej konferencii. „Veľtrh HANNOVER MESSE priniesol ďalšie impulzy pre priemysel, ktoré sa prejavia v dynamike hospodárskeho rastu.“

Na veľtrhu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 6 500 firiem z 65 krajín, sa spája trinásť popredných výstav na jednom mieste: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation, Energy, Power Plant Technology, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, CoilTechnica, SurfaceTechnology, MicroNanoTec a Research & Technology.

 

TEXT/FOTO: Martin Plško