MSV BrnoPřípravy Mezinárodního strojírenského veletrhu probíhají ve standardním režimu za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zvyšující se kolektivní imunita zásluhou očkování je dobrým signálem pro restart veletržního průmyslu. „Podmínky pro konání veletrhů jsou zcela jiné než před rokem zásluhou rostoucí kolektivní imunity,“ komentuje situaci generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.


Mezinárodní strojírenský veletrh znovu umožní osobní setkání s vašimi zákazníky, partnery a zástupci odborné veřejnosti. „Naším cílem je připravit pro účastníky bezpečný veletrh s reprezentativní účastí firem,“ doplnil.

Nová hygienicko-bezpečnostní pravidla
Mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční za dodržení aktuálních hygienicko-bezpečnostních pravidlech, která jsou nově nastavena dle opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro veletrhy a hospodářské výstavy v rámci systému O-N-T („očkování – nemoc – test“). Dle tohoto pravidla je umožněn vstup účastníkům včetně provozních zaměstnanců pouze na základě prokázání imunity/bezinfekčnosti na základě aplikace Tečka/digitálního certifikátu EU Covid Pass apod. nebo aktuálního testu. Toto opatření se stává evropským standardem pro návštěvu restaurací, hotelů a dalších provozů včetně veletrhů.
Mezi další bezpečnostní opatření patří standardní ochrana dýchacích cest dle aktuálních pravidel nebo dodržování rozestupů. Tímto způsobem je dosaženo relativně bezpečné prostředí pro konání veletrhu. Provozní podmínky, které jsou konzultovány s krajskou hygienickou stanicí, jsou tedy nastaveny bez dalších omezení, která by popírala podstatu veletrhu. Rovněž od září není omezována kapacita osob ve venkovních ani ve vnitřních prostorách.
Se zavedením evropských Covid pasů neočekává ministerstvo zdravotnictví omezení přeshraničního cestování v rámci EU a zejména se sousedními zeměmi. Účast firemních zástupců z mimoevropských zemí lze řešit v rámci zvláštního režimu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí ČR.

TEXT/FOTO Veletrhy Brno