Preyentácia výrobkov spoločnostiNa pôde Žilinskej univerzity (ŽU) usporiadala spoločnosť Pramet Slovakia seminár určený pre technológov, odborných pracovníkov a diplomantov univerzity zaujímajúcich sa o problematiku obrábania kovov.

 

Na seminári organizovanom v spolupráci s Katedrou obrábania a výrobnej techniky Strojníckej fakulty ŽU sa mohli študenti a pracovníci vysokej školy oboznámiť s novinkami a praxou v sústružení, frézovaní a vŕtaní. Najnovšie trendy z oblasti obrábania priblížil poslucháčom pracovník materskej firmy spoločnosti Ing. Roman Maršiček.

Značka Pramet je na trhu už 60 rokov a za ten čas sa spoločnosť zaradila do top 100 firiem v Českej republike. Ani jej sa nevyhla svetová hospodárska kríza. Predovštkým v roku 2009. Po celosvetovom oživení ekonomiky si spoločnosť najviac sľubuje od aktivít na trhoch krajín BRIC – Brazílie, Ruska, Indie a Číny. Ako podotkol Ing. Maršiček, hlavnou devízou pre opätovný rast sa stalo zachovanie vlastného výskumu a vývoja.

 

 

Ing._Roman_MarsicekOrganizujú vlastné veľtrhy

Od roku 2005 sa už spoločnosť nezúčastňuje na žiadnom z dôležitých strojárskych veľtrhov, akými sú v našich zemepisných šírkach MSV v Nitre alebo Brne, ale v súlade s najnovším trendom usporadúva vlastné "veľtrhy" priamo v areáli spoločnosti, kde predstavuje výrobný proces, novinky, ale aj celý výrobný sortiment spoločnosti. Podobne je to aj v prípade organizovania seminárov na vysokých školách či učilištiach. Výhody takýchto seminárov podľa riaditeľa Prametu Slovakia Ing. Jána Horváta ocenia najmä samotní študenti: "Študenti môžu vidieť, kam sa hýbe strojarina, obrábanie vo svete, získavajú poznatky priamo z praxe." Samotná spolupráca spoločnosti so Žilinskou univerzitou trvá už dlhé štyri desaťročia a ťažia z nej obe strany.

Z oblasti sústruženia bola na seminári predstavená nová rada materiálov 92xx. Materiály sú tvorené funkčnými gradientnými substrátmi s novými typmi povlakov nanesenými technológiou MTCVD. Oproti predchádzajúcemu reznému radu 66xx majú nielen zvýšenú oteruvzdornosť, ale vykazujú tiež vyššiu odolnosť proti mechanickým rázom. V rámci okruhu zváranie zaujal, okrem iného, nový sortiment HFC fréz pre frézovanie vysokými posuvmi. Kategórii vŕtania dominovala predovšetkým nová ponuka monolitných vrtákov zo spekaného karbidu.

 

TEXT: Michal Múdrý

FOTO: Jana Zajasenská