digitalizacieOdborníci v oblasti digitalizácie podnikov si pripravili ochutnávku Univerzity digitalizácie pre firmy. Na tomto online stretnutí bola naozaj široká škála zameraní – od IT firiem, cez podnikateľov a majiteľov rôznych firiem, študentov. O digitalizáciu je v dnešnej dobe veľký záujem.


V štúdiu spoločnosti OMS Slovakia, sme pod záštitou Vladimíra Levárskeho v spolupráci s INOVATOM zorganizovali udalosť, kde sa firmy mohli dozvedieť niečo viac o základoch digitalizácie vo firmách. Každá firma potrebuje napredovať a digitalizovať procesy, produkty.
„Ak sa všetci okolo vás pripravia a vy nie, máte v budúcnosti problém,“ tvrdí Ján Masaryk (Makers spol. s r.o.). Digitalizácia organizácií nie je o robotoch a automatizácii. Niečo sú reálne veci, niečo sú virtuálne a niečo sú dáta –keď toto všetko zoptimalizujeme, hovoríme o smart reťazci a vieme vložiť inteligenciu do celého procesu od mapovania budúcich potrieb trhu, cez inovácie, vývoj, výrobu až po predaj a servis.
„Veľa subjektov si neuvedomuje, že to nie je niečo, čo prejde len tak okolo nás a nezasiahne nás. Keď sa na to nepripravíte, je len otázkou času, kedy jedného dňa nedostanete objednávku, prípadne dostane takú, ktorú nebude vedieť vyrobiť,“ hovorí Ján Masaryk.

Plán digitalizácie
V dnešnej dobe sa snažíme preniesť to, čo robíme v normálnom svete, do digitálneho alebo virtuálneho sveta. Snažíme sa pripraviť na budúcnosť. Digitalizácia zasiahla všetky odvetvia a každé odvetvie nejako reaguje.
„Som hlboko presvedčený, že digitalizácia nám prináša možnosti. Informačné technológie uľahčujú život,“ povedal Pavol Kubán (SCR Technologies), jeden z prednášajúcich, ktorý je špecialista na technológiu a digitálny marketing.
Aký je východiskový stav, aké varianty a riešenia má bežná firma k dispozícii? Čo sú digitálne ekosystémy? Je nevyhnutné veľa investovať do digitalizácie? A veľa ďalších otázok bolo zodpovedaných v rámci skupinovej diskusie. Otvorili sa ďalšie možnosti a témy, ktorými Univerzita digitalizácie bude pokračovať.

TEXT/FOTO Zuzana Masárová