IDETVe dnech 10. až 13. května se bude v Brně konat již jedenáctý ročník Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Spolu s IDETem se uskuteční také Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky PYROS/ISET – ten se bude konat v termínu 12. až 14. května. Cíl je jasný – nabídnout návštěvníkům komplexní přehled o celé oblasti vojenské a civilní bezpečnosti. Tomu odpovídá i podtitul: Veletrhy integrovaného záchranného systému.

 

IDET je veletrh, který vždy věrně odráží bezpečnostní situaci ve střední Evropě i ve světě. Od ní se také odvíjejí hlavní témata veletrhu, akcentována zejména v doprovodném programu. Aktuálními tématy tohoto ročníku tedy budou především spolupráce při boji proti mezinárodnímu terorismu, sbližování armádních a bezpečnostních struktur, nasazení armády při přírodních a průmyslových katastrofách a v neposlední řadě ochrana civilního obyvatelstva proti rizikům, která přináší dnešní doba.

Termínovým spojením s veletrhem PYROS/ISET se prohlubuje důraz na bezpečnostní technologie a služby. V popředí zájmu je především ochrana obyvatel při teroristických útocích na straně jedné a průmyslovými či přírodními katastrofami na straně druhé. Přitom je dnes jasné, že nelze tyto dvě oblasti od sebe oddělit. Komplex veletrhů IDET + PYROS/ISET svojí působností pokrývá nejenom Českou republiku, ale také země střední Evropy, tedy zajímavý trh s 80 miliony obyvatel.

Armádní delegace z více než sedmdesáti zemí

Mezinárodní účasti patří veletrh IDET k nejvíce internacionalizovaným projektům společnosti Veletrhy Brno. Z celkových 575 zúčastněných firem v roce 2009 bylo 47,8 procent ze zahraničí, mimo jiné z USA, Ruska, Indie, Izraele, Argentiny či Thajska. Branami brněnského výstaviště prošlo celkem 24 779 odborných návštěvníků, z toho 10 procent ze zahraničí.

Také letos se na brněnské výstaviště chystají oficiální armádní delegace. Jde především o země NATO a EU, avšak pozvání přijaly také komerčně zajímavé země pro středoevropský obranný průmysl. Celkem jde o více jak sedmdesát zemí ze všech kontinentů vyjma Austrálie a Antarktidy.

Bílá kniha o obraně na IDETu 2011

Top událostí letošního IDETu bude představení Bílé knihy o obraně, koncepčního rámce stanovující úlohu a směry dalšího rozvoje Armády České republiky ve střednědobém horizontu. Jedná se o komplexní dokument, na jehož přípravě se podílí týmy odborníků. Dá se očekávat, že budou nastíněna řešení budoucích armádních akvizicí.

Odborný doprovodný program

Stěžejní částí doprovodního programu bude další ročník mezinárodní konference CATE (Community – Army – Technology – Environment), organizovaný ve spolupráci s Univerzitou obrany v Brně. V jednotlivých sekcích konference se bude debatovat zejména o nejnovějších vojenských technologiích, bezpečnosti a ochraně informací, bezpečnostním managementu a společnosti a také o armádě a znalostní společnosti.

Mezi další akce konané ve dnech 10. – 14. května bude patřit například Kulatý stůl evropské bezpečnosti, zasedání České euroatlantické rady anebo již jedenáctý ročník odborné konference PYROMEETING – evropského setkání hasičů.

 

TEXT/FOTO: Veletrhy Brno, a. s.