Amper1Ke každému ročníku veletrhu AMPER neodmyslitelně patří prestižní soutěž Zlatý Amper. Do soutěže o nejpřínosnější exponát veletrhu bylo letos přihlášeno 25 exponátů z 21 vystavujících společností, které hodnotila odborná komise složená z odborníků z ČVUT Praha, EZÚ Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, AV SR a další.

 

Kritériem hodnocení přihlášených exponátů veletrhu AMPER byla technická úroveň reflektující současné trendy a vývoj v oboru, originalita řešení, bezpečnost a tvůrčí přínos výrobce jak na českém trhu, tak v zahraničí. Odborná komise pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z katedry elektroenergetiky ČVUT udělila pět ocenění ZLATÝ AMPER 2011 a pět čestných uznání nejpřínosnějším exponátům veletrhu AMPER 2011, které svými parametry a kvalitou představují elitu v oboru elektrotechniky a elektroniky.

Ocěnení úspěšných

V kategorii Pohony a výkonová elektronika – zvítězil výrobce ABB, s. r. o., se stanicí pro rychlé nabíjení akumulátorů elektromobilů. Jde o pokrokové řešení nabíjení akumulátorů elektromobilu v závislosti na typu akumulátoru a vozidla. Rychlé dobíjení umožní dojezd větší než 100 km při relativně krátké době nabíjení (cca 15 min.) Je předpokladem širšího rozvoje a uplatnění elektromobilu.

Druhým ocěneným byl výrobce ČKD Elektrotechnika, a. s. Představil měničovou sestavu INVERT – na střídavé pohony pro těžní stroje se střídavými synchronními motory. Sestava představuje novou generaci řízených pohonů velmi velkých výkonů v rozsahu 2 – 8 MW. Využití synchronních pohonů má výborné provozní vlastnosti i lepší ekonomiku provozu a v současnosti představuje zajímavý exportní artikl.

Amper2V kategorii Elektroinstalační technika představila a zvítězila společnost ELKO EP, s. r. o., bezdrátovou dotykovou jednotku RF Touch, která slouží k centrálnímu ovládání všech jednotek z jednoho místa, k celkovému přehledu (vizualizaci) aktuálního stavu spotřebičů. Vysílá povely teplotním, spínacím, stmívavém a žaluziovým aktorům, přijímá povely od vysílačů, aktorů, detektorů a snímačů teploty a zpracovává programy pro topení a regulaci.

Třetí kategorií byla Automatizační, řídící a regulační technika. Oceněni byly dva výrobci. Porotu zaujal Průtokoměr společnosti Endress+Hauser Czech, s. r. o. Jedná se o přelomovou technologii v oblasti hmotnostních průtokoměrů principu Coriolisovy síly. Proline Promass se tak zařadil do stávající skupiny „dvoudrátových“ průtokoměrů, jakými jsou indukční, virové a ultrazvukové průtokoměry.

Zařízení umožňující detekci a okamžitou nápravu chyb je součástí kontrolního systému Chyby lidského faktoru při práci např. na montážních linkách. Systém je založen na respektu k inteligenci pracovníka a stává se nedílnou součástí technologického procesu výroby. Tak pod touto charakteristikou se ukrývá POKA YOKE panel, ktorý vyrobila firma Turck, s. r. o.

Aby jsme byli spravodajsky úplní, je třeba dodat, že Čestná uznání odborné komise získalo pět firem. Produkt společnosti ADI Global Distribution (Honeywell, spol. s r. o.). Bezdrátový detekční systém představuje další posun v technických a aplikačních možnostech perimetrických systémů. Umožňuje jednoduchou a současně propracovanou integraci detekce, vizuální verifikace a kontroly obchůzky fyzické ostrahy.

Nevýbušné důlní svítidlo z produkce Elektrosvit Svatabořice je osazené světelnými diodami LED a je určeno pro osvětlení důlních nebo průmyslových prostorů (vnitřních i venkovních). Dobře je řešeno chlazení svítidla a může být použito i pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Z branže IT ocenění získala například firma ICONICS EUROPE B.V. – o. z., za výrobek GENESIS64 v 10.5. Jde o softwarovou rodinu produktů v průmyslové automatizaci, které jsou optimalizovány pro 64-bitové operační systémy. Umožňuje operátorům získávat detailní přehled o dění ve výrobě, podporuje 3D vizualizace, nový objektivně orientovaný standard OPC UA, integraci geografického informačního systému Microsoft Bing maps nebo výkonný distribuovaný systém ukládání a zpracování dat.

Čestná uznání obdržely také společnosti Siemens za měnič SINAMICS G 150 Clean Power a ZPUE S. A., za systém pro zajištění základních manipulací skříňového rozvaděče VN.

 

TEXT/FOTO: Dana Meissnerová