AmperMM1 Medzinárodný veľtrh elektroniky a elektrotechniky AMPER sa po 18-tich rokoch po prvýkrát konal na výstavisku v Brne. Jeho prestíž tým vôbec neutrpela, práve naopak…

 

 

Najväčšia akcia svojho druhu v strednej a východnej Európe vymenila Prahu za Brno. Aktuálne skončený devätnásty ročník však v ničom nezaostal za svojimi predchodcami. Počet vystavovateľov z 23 krajín sveta v moravskej metropole dosiahol takmer šesť stoviek. Značný nárast zaznamenal najmä medzi vystavovateľmi zo susedných štátov – z Nemecka, Rakúska a Slovenska.

Tento trend, ale aj slová samotných vystavovateľov svedčia o tom, že elektrotechnický priemysel sa po krízových rokoch opäť rozbieha. Preto je pre každého výrobcu nevyhnutnou podmienkou úspechu prichádzať do konkurenčného boja s novinkami a náležite ich spropagovať. Či už je to v oblasti zabezpečovacej techniky a systémovej techniky budov, automatizačnej, riadiacej a regulačnej techniky alebo pohonov a výkonovej elektroniky.

Na svoje si prišli odborníci aj verejnosť

Veľkej pozornosti návštevníkov sa napríklad tešil prístroj Juggler z Českého vysokého učení technického v Prahe. Prístroj slúži na vzdelávanie ovládania rýchlych a vysoko efektívnych servo motorov používaných pre riadenie pohybu v priemysle. Pozornosť mladších generácií pre zmenu pútali termocitlivé kamery, ktoré boli súčasťou viacerých expozícií.

Odbornejšie zameraných návštevníkov však, pochopiteľne, zaujali aj iné, na prvý pohľad menej zaujímavé vystavované exempláre z úplného začiatku výrobného reťazca.

Ani veľtrh AMPER tento rok neobišiel „boom“ s názvom elektromobily. Pred vstupom do pavilónu F mohli návštevníci obdivovať napríklad športový elektromobil Tesla Roadstar so zrýchlením z nuly na 100 km/h za štyri sekundy. Nechýbala ani ukážka dobíjania týchto vozidiel.

Súčasťou AMPER-u bol aj druhý ročník veľtrhu optickej a fotonickej techniky – OPTONIKA 2011. Tá do pavilónu G1, kde sa vystavovatelia optických a fotonických technológií a aplikácií združovali, prilákala aj spoločnosti z Ázie od Hongkongu cez Čínu a Taiwan až po Kórejskú republiku. Tieto krajiny tak len potvrdili svoje ambície širšie sa etablovať na našom trhu.

AmperMM2Sprievodné podujatia sú už samozrejmosťou

V rámci oboch podujatí bol odbornej i laickej verejnosti ponúknutý pestrý sprievodný program, ktorý sa skladal predovšetkým z odborných konferencií a seminárov. Energetikov oslovila najmä konferencia „Cenová politika a regulace cen energií“. Cieľom konferencie bolo poskytnúť jej účastníkom komplexné informácie o energetickej koncepcii ČR, o vývoji cien energií, ale aj na aktuálnu tému jadrovej energetiky.

Ďalšie pokračovanie na výstavisku absolvoval seriál odborných konferencií „Energie pro budoucnost“. Hlavnou témou sa stala široko diskutovaná problematika na oboch brehoch rieky Moravy – fotovoltické zdroje elektriny s podtitulom Skúsenosti s prevádzkou a perspektívy technického rozvoja. Solárne panely rôznych veľkostí nechýbali ani v expozíciách vystavovateľov. Ich štátna podpora sa však od roku 2011 v ČR zúžila len na slnečné kolektory na strechách a budovách. Cieľom opatrenia je zamedziť neúmernému nárastu cien elektriny pre konečného spotrebiteľa.

AMPER IDEA – Súťaž študentov

Novinkou sprievodného programu veľtrhu sa stala súťaž zameraná nielen na študentov z technicky zameraných škôl – AMPER IDEA 2011. Súťaž podnikateľských talentov si dala za cieľ nielen podporiť podnikanie u mladej generácie, ale predovšetkým popularizáciu technických štúdijných programov. Výherca súťaže Alexandr Šupina s víťazným projektom „Manažerská a administrativní kalkulačka BIUS“ okrem obdržanej materiálnej výhry dostane jedinečnú príležitosť ukázať čo dokáže a či je schopný túto príležitosť za pomoci investorov a podnikateľov aj náležite využiť.

 

TEXT/FOTO: Michal Múdrý