emo1EMO Milano 2021, podporované Európskou asociáciou priemyselných odvetví obrábacích strojov CECIMO a organizované talianskym združením výrobcov obrábacích strojov UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, je najdôležitejšou výstavou pre výrobcov obrábacích strojov. Veľtrh je plánovaný na výstavisku fieramilano Rho od 4. do 9. októbra 2021.


Vpolovici apríla bolo medzi vystavovateľmi ďalšieho vydania EMO zastúpených 28 krajín. Medzi krajiny s najväčším počtom vystavujúcich spoločností patrí Taliansko, Nemecko, Taiwan, Španielsko, Švajčiarsko, Japonsko, Kórea, Čína a USA. Zoznam registrovaných vystavovateľov sa denne zvyšuje a pravdepodobne ich bude v nasledujúcich dvoch mesiacoch pribúdať, keďže očkovacia kampaň bude prebiehať po celom svete.
Luigi Galdabini, generálny komisár EMO MILANO 2021, v tejto súvislosti uviedol: „Dostupnosť vakcín, prognózy rastu, pokiaľ ide o dopyt po obrábacích strojoch vo všetkých hlavných oblastiach sveta, a dôležité stimulačné opatrenia pre investície do nových výrobných technológií stanovené talianskou vládou vytvoria skutočne priaznivý kontext pre EMO MILANO 2021 v prospech všetkých, ktorí budú na podujatí vystavovať.“

Dopyt bude narastať
Podľa údajov spracovaných spoločnosťou Oxford Economics by po poklese spotreby zaznamenanej v roku 2020 mal v roku 2021 svetový dopyt po obrábacích strojoch vzrásť o 18,4 % na 61 miliárd eur (Ázia 33 miliárd eur, + 15,6 %; Európa 17 miliárd eur, + 23,5 %; Amerika 12 miliárd eur, + 19,7 %). Rast by mal pokračovať aj v roku 2022.
Pri bližšom pohľade na Európu zistíme, že v roku 2021 by malo opäť dôjsť k zvýšeniu spotreby v Taliansku (3,1 mld. eur, + 10 %) aj Nemecku (5,7 mld. eur, + 20,9 %). Tento trend by mal pokračovať aj v rokoch 2022 a 2023.

Taliansko otvorené investíciám
Talianska vláda zaviedla špeciálne daňové stimuly, ktoré pozostávajú z daňového úveru až do výšky 50 percent na investície do nových obrábacích strojov, robotov, automatizačných systémov, technológií Priemyslu 4.0 a digitálnych technológií pre spoločnosti investujúce v Taliansku v rokoch 2021 a 2022. Je to veľká obchodná príležitosť pre vystavovateľov z celého sveta, zdôraznil Luigi Galdabini.
Primeranú istotu, že situácia v Taliansku umožní, aby sa výstavy mohli konať bez osobitných obmedzení, dokazuje skutočnosť, že od septembra bude fieramilano hostiť viacero popredných medzinárodných podujatí. Pred EMO Milano 2021 budú v severotalianskej metropole organizovať veľtrhy módy, nábytku a dizajnu, ktoré môžu prilákať tisíce návštevníkov z ktorejkoľvek časti sveta.

emo2

Zamerané na digitalizáciu
Na veľtrhu EMO, ktorý premení fieramilano Rho na najväčšiu digitálnu továreň, aká kedy bola v rámci výstavného centra vytvorená, budú stáť vedľa seba obrábacie stroje, stroje na tvárnenie a rezanie kovov, výrobné systémy, podporné technológie, riešenia na vzájomne prepojené a digitálne továrne a aditívna výroba.
Vo výstavných halách budú prezentované najlepšie medzinárodné produkty odvetvia, ktoré sú čoraz užšie prepojené a schopné umožniť všetky vysoko hodnotné funkcie, bez ktorých sa výrobný priemysel už nezaobíde. Prediktívna údržba, vzdialená pomoc, aplikácia senzorov, analýza dát, kolaboratívna robotika, automatizácia, vzájomné prepojenie, umelá inteligencia – to sú len niektoré z tém, ktoré budú zdôraznené na veľtrhu EMO MILANO 2021 a v niektorých pridružených iniciatívach, medzi ktoré patrí EMO Digital, Startup Area a Speaker Corner.

Sprievodný program
Oblasť EMO Digital bude ilustrovať potenciál digitálnej továrne a veľké príležitosti, ktoré ponúkajú IT technológie pre celý výrobný priemysel, pričom sa nebude zameriavať iba na svet obrábacích strojov, ale aj na odvetvia jeho hlavných zákazníkov.
Startup Area umožní dialóg a vytvorí miesto na stretnutia medzi zabehnutými priemyselnými modelmi, typickými pre tradičné spoločnosti, a novými obchodnými víziami, ktoré charakterizujú prístup nových podnikov.
Hĺbková analýza technologických tém bude možná v sekcii Speaker Corner, platforme na odovzdávanie skúseností.

text Michal Múdrý foto archív redakcie