Prehliadka_vyrobnej_haly

Východoslovenské regióny Košice a Michalovce poznajú recept na to, ako pritiahnuť na východné Slovensko zahraničných investorov. Nahliadnutie do denného chodu výrobných podnikov Michatek, BSH Drives and Pupms a Handtmann Slovakia bola ďalšou z aktivít Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK).

 

Dobrú úroveň vzájomných nemecko-slovenských vzťahov si pochvaľuje aj súčasná vláda, ktorá prednedávnom poukázala na produktivitu práce a úspechy nemeckých firiem na Slovensku. Jednou z organizácií, ktorá k týmto dobrým vzťahom prispieva, je Slovensko-nemecko obchodná a priemyselná komora. „Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora bola založená pred viac ako piatimi rokmi. Zastupujeme záujmy viac ako 300 členov, medzi ktorých patria slovenské aj nemecké firmy. Jednou z našich úloh je zastupovanie záujmov našich členov v rámci rôznych pracovných skupín. Môžu sa vyjadriť k aktuálnym témam, ktoré ich trápia. Členom dávame možnosť stretávať sa a nadväzovať kontakty. Na Slovensku zastupujeme nemecké veľtrhy, organizáciu, ktorá podporuje saské podniky v zahraničí a aj veľa projektov v rámci podpory obnoviteľných zdrojov energie. Snažíme sa sem priniesť nemecké firmy a technológie, aby sa tu mohli prezentovať, prípadne získať nových zákazníkov. V neposlednom rade ponúkame služby, čo znamená, že sprostredkúvame nemeckým firmám, ktoré tu chcú nadviazať kontakty, informácie o slovenskom trhu,“ povedal pre časopis Strojárstvo dr. Guido Glania, výkonný člen predstavenstva SNOPK.

 

KE2Veľký potenciál východu

Návšteva troch členských firiem SNOPK na východnom Slovensku, ktorá sa konala 24. marca, sa začala v Michalovciach prehliadkami spoločností Michatek, k. s. a BSH Drives and Pupms s. r. o. Stredne veľká spoločnosť Michatek, výrobca mechanických komponentov pre bielu techniku, ktorých odberateľom je aj skupina BSH, patrí do skupiny Gronbach. „Spoločnosť Gronbach Group bola založená v 60. rokoch minu­lého storočia v Nemecku a neskôr zriadila prvé továrne v Taliansku a v Rakúsku. V roku 2004 sa rozhodla pre Slovensko, ktoré bolo v tej dobe veľmi atraktívne. Vybrala si Košice ako mesto s technickou univerzitou. Takisto tu bol dostatok ľudí, ktorí ovládali angličtinu alebo nemčinu. Produkcia Michateku začala v 2005 a pretože sme čoskoro uvideli v tejto krajine veľký potenciál, presťahovali sme sem podstatnú časť výroby. Sme hrdí na to, že ohrievacie zásuvky (používajú sa napríklad v domácnostiach na udržanie teploty pokrmov, pozn. red.) sú hlavným produktom, ktorý tu na východnom Slovensku vyrábame. V tomto čase máme okolo 130 zamestnancov. Predpokladáme, že tento rok budeme na tom s výsledkami podobne, ak nie lepšie, ako v roku minulom,“ povedal Ing. Stephan Dörfler, vedúci obchodného oddelenia Michatek, k. s.

 

KE3Jeden z troch na Slovensku

Druhá z uvedených firiem sa zaoberá výrobou motorov pre domáce spotrebiče a je dcérskou spoločnosťou firmy BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH., ktorá má vo svete 43 výrobných podnikov a je svetovou trojkou v produkcii elektrospotrebičov. Výrobný závod v Michalovciach vznikol v roku 1993 ako divízia spoločnosti Siemens Automotive, ktorú koncom roka 1998 prevzal Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH a vznikla tak samostatná spoločnosť BSH Drives and Pumps. Zamestnáva tisícku pracovníkov. Produkcia, ktorú tvoria elektro­motory pre bielu techniku ako práčky, sušičky a umývačky riadu, rovnako ako čerpadlá, je určená na export a končí vo výrobkoch firiem Bosch a Siemens. V Košiciach pôsobí špecializované oddelenie pre akustiku (ako jedno z oddelení BSH Drives and Pumps, s. r. o., Michalovce). V Bratislave pôsobí Organizačná zložka spoločnosti BSH Domácí spotřebiče, Praha, ktorá má na starosti odbyt domácich spotrebičov na Slovensku.

 

KE4Začiatky počas krízy

Počas tretej a poslednej zastávky v košickej spoločnosti Handtmann Slovakia, s. r. o. sa rozprúdila asi najdlhšia debata medzi prítomnými zástupcami firiem z Nemecka, Slovenska aj Maďarska, ktorých zaujímal potenciál východoslovenského kraja. Súkromná rodinná firma Handtmann Slovakia ako dcérska firma spoločnosti Handtmann Metallgusswerk začínala v čase krízy, v roku 2009, čo jej na druhej strane prinieslo možnosť pomalšie rozbehnúť výrobu.

 

Biznis nie je len o podpisovaní zmlúv, ale aj o sledovaní toho, čo sa deje na iných trhoch, skúmaní a porozumení, hľadaní riešení, ktoré by boli vhodné, kladení otázok a odpovedí na ne.

 

Produkcia firmy, ktorá sa zaoberá tlakovým liatím hliníka a CNC opracovávaním odliatkov, ktoré v súčasnosti smeruje do nemeckých závodov materskej firmy, odkiaľ sa dostáva k výrobcom automobilov. Firma sa však usiluje aj o objednávky automobiliek zo Slovenska. Štvorzmennú non-stop prevádzku zabezpečujú štyri plno- a dva poloautomatické tlakové odlievacie stroje, CNC obrábacie centrum a montážne pracoviská.

 

KE5Maďarská sesterská komora

Cesta na východné Slovensko, ktorú organizovala SNOPK, sa nezaobišla bez zástupcov ich sesterskej – Maďarsko-nemecko obchodnej a priemyselnej komory (MNOPK). Podľa Gabriela A. Brennauera, výkonného člena predstavenstva MNOPK, akcie ako táto majú určite zmysel: „Mnoho spoločností má, prirodzene, novinky, ktoré chcú predstaviť. Naživo máme možnosť vidieť, ako iné firmy vyvíjajú svoje aktivity. Ľudia sa môžu stretnúť a porozprávať. Biznis nie je len o podpisovaní zmlúv, ale aj o sledovaní toho, čo sa deje na iných trhoch, skúmaní a porozumení, hľadaní riešení, ktoré by boli vhodné, kladení otázok a odpovedaní na ne,“ povedal a vysvetlil zároveň význam slovíčka networking, ktoré bolo v ten deň spomínané v mnohých súvislostiach. Jeho slová doplnil Otto Graf, vyslanec úseku hospodárstva Nemeckej spolkovej republiky v Budapešti, ktorý bol vo firmách na východe Slovenska po prvýkrát: „Bolo veľmi užitočné vidieť, ako tu prebieha výroba a tiež aj moderný typ výroby, ktorý nie je v okolí Bratislavy, ale na východe Slovenska, ktorý je porovnateľný napríklad s východom Maďarska. Je celkom zaujímavé vidieť, že tu fungujú odlišné veci.“

Serióznosť podnikania

Spoločná cesta do výrobných podnikov je štandardným repertoárom SNOPK, ktorá ponúka sieť kontaktov dôležitých pre podnikanie. Tie môžu firmy získať prostredníctvom podobných podujatí počas roka. „Najbližšie plánujeme obchodnú cestu nemeckých firiem zaoberajúcich sa geotermálnou energiou do Košíc a okolia, čo môže byť pre tento región zaujímavé. Ďalšie väčšie podujatie sa bude konať na začiatku júna a bude zamerané na voľný pohyb pracovných síl po otvorení nemeckého trhu. Členstvom v SNOPK, ktorá je členom medzinárodného združenia, môžu firmy podčiarknuť aj istú kvalitu a serióznosť ich podnikania,“ uzatvoril svoje rozprávanie dr. Guido Glania.

TEXT: Sláva Štefancová

FOTO: Jana Zajasenská