Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom a B&M InterNets spol. s r. o. organizujú v dňoch 22. – 23. 5. 2014 V. medzinárodnú vedeckú konferenciu a medzinárodný workshop Dnešné Trendy Inovácií 2014. Podujatia sa uskutoční v Brne – v hoteli Slovan.

Medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný workshop – Dnešné Trendy Inovácií 2014 – bude stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov moderných technológií vo vzdelávacom procese, vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti doma a v zahraničí. Na konferencii sa zúčastnia odborníci z domácich a zahraničných univerzít, výskumných ústavov a súkromných firiem. Novovytvorenou je sekcia zaoberajúca sa problematikou vzdelávania hendikepovaných ľudí.

 

dri600