EuroBLECH malyVeľtrhová správa Mack Brooks oznámila ukončenie príprav veľtrhu EuroBLECH, ktorý sa podľa odloženého termínu mal konať na výstavisku v Hannoveri v Nemecku od 9. do 12. marca 2021. Medzinárodný veľtrh technológií spracovania plechu sa tak vráti až v dňoch od 25. do 28. októbra 2022.


Rozhodnutie o úplnom zrušení veľtrhu, ktorý sa mal podľa pôvodného kalendára konať v októbri 2020, bolo prijaté kvôli nekončiacej pandémii Covid-19. Na základe rozhovorov so všetkými vystavovateľmi a partnermi zavážili aj neistoty týkajúce sa pokračujúcich cestovných obmedzení vzhľadom na skutočne medzinárodný charakter výstavy.

Nová digitálna platforma
„Nedávnym zahájením konceptu EuroBLECH Digital Innovation Summit sme položili základný kameň pre hybridný prístup k nášmu podujatiu, ktorý nám umožní uskutočniť v roku 2021 sériu digitálnych podujatí pre odvetvie spracovania plechu. Následne, v roku 2022, sa EuroBLECH vráti v klasickom formáte,“ uviedla Nicola Hamannová, výkonná riaditeľka spoločnosti Mack-Brooks Exhibitions. „Keďže odvetvie sa bude v budúcom roku pomaly zotavovať, ponúkneme medzitým príležitosť pravidelne sa stretávať, vytvárať siete a viesť obchod v bezpečnom online formáte. Na prvom summite o digitálnych technológiách EuroBLECH bolo zrejmé, že v súčasnosti je potrebné, aby sa priemysel spojil a taktiež objavil najnovšie inovácie, ktoré naštartujú ich obchodné úsilie,“ pokračovala Nicola Hamannová. Ďalšie informácie o harmonograme série digitálnych udalostí budú oznámené v pravý čas.
Nedávne spustenie prvého summitu o digitálnych inováciách EuroBLECH prilákalo 5 500 medzinárodných účastníkov z 91 krajín. Ponúklo možnosti stretnutí, webové semináre o najnovších priemyselných trendoch a prezentácie vystavovateľov, ako aj stovky výstavných expozícií pre vystavovateľov.

TEXT Michal Múdrý FOTO EuroBLECH