MSV Brno 2020Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) v Brne sa v tomto roku neuskutoční. Rozhodlo o tom na dnešnom rokovaní predstavenstvo spoločnosti Veletrhy Brno. Stalo sa tak na základe dôkladného zváženia všetkých faktorov a rizík spojených s konaním veľtrhu vrátane vyhodnotenia aktuálnych pravidiel pre konanie veľtrhov a hromadných akcií v Českej republike.

Veľtrh vynechá ročník po prvý krát od roku 1959, kedy sa konal po prvý raz. Uskutočnil sa dokonca s menším časovým odsunom aj po 21. auguste 1968.


„Museli jsme ukončit přetrvávající nejistotu kolem jeho konání. MSV je další obětí viru mezi významnými evropskými veletrhy. Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsem kdy musel udělat,“ uviedol Jiří Kuliš, generálny riaditeľ Veletrhov Brno. 
„Oznámená pravidla pro konání veletrhů ze strany Ministerstva zdravotnictví nelze na MSV aplikovat. Tato pravidla popírají logistiku veletrhu o rozsahu MSV. Strojírenský veletrh by již nebyl veletrh,“ doplnil vedúci manažér veľtrhu Michalis Busios. Vystavovatelia MSV netrpezlivo čakali na hygienicko-bezpečnostné pravidlá. Od marca boli v neistote ohľadne jeho organizácie. Pretrvávajúca neistota, obavy z ďalšieho vývoja pandémie, nastavenie opatrení veľtrhu a obavy o zdravie zamestnancov, riziko neúčasti obchodných partnerov z domovskej krajiny, zo Slovenska a ďalších susedných krajín vrátane absencie mimoeurópskych účastníkov boli doposiaľ hlavnými obavami na strane vystavovateľov. „Vystavovatelé a návštěvníci žádná omezení nechtějí. Chtějí si podávat ruce, komunikovat. Musejí se po veletrhu volně pohybovat. Nemohou být vázáni na jeden sektor při omezeném počtu tisíc osob, aniž by se mohli pohybovat volně po výstavišti,“ upresňuje Busios námietky organizátora.
Podľa uskutočneného prieskumu medzi vystavovateľmi sa firmy obávajú zmarenia svojich investícií do veľtrhu v prípade nových obmedzení či zákazu samotného veľtrhu zo strany štátu pred plánovaným konaním v októbri. Ďalšími dôvodmi, pre ktoré tradiční vystavovatelia účasť iba zvažovali alebo sa nakoniec rozhodli nezúčastniť sa, sú zlá firemná ekonomická situácia, zákaz účasti od zahraničných materských firiem z dôvodu ekonomických alebo bezpečnostných.
62. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne sa na základe vyššie popísaných dôvodov uskutoční až na budúci rok, v termíne 13. - 17. septembra 2021.

Viac informácií prinesieme v letnom vydaní Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT Michal Múdrý