bi muMOrganizátori milánskeho strojárskeho veľtrhu BI-MU potvrdili, že jeho 32. ročník sa uskutoční od 14. do 17. októbra na výstavisku fieramilano Rho. Jeho prípravu obnovili štyri mesiace pred oficiálnym otvorením.


Veľtrh BI-MU je najdôležitejšou talianskou výstavou odvetvia obrábania a tvárnenia kovov. Je dôležitou udalosťou pre výrobcov robotov a firiem zaoberajúcich sa automatizáciou, digitálnou či aditívnou výrobou.
Podujatie s rozsiahlou medzinárodnou účasťou bude mať v tomto roku ešte dôležitejšiu úlohu, pretože predstavuje prvé výstavné podujatie pre výrobný sektor v Európe. Okrem toho, vzhľadom na časové obdobie tesne pred koncom roka sa 32. BI-MU prekrýva s okamihom, keď podniky po nútenom zmrazení spotreby opäť rozbehnú svoje investície. Investície sa podporia aj stimulmi, ktoré pripravila talianska vláda v rámci plánu podpory prechodu talianskej ekonomiky cez štvrtú priemyselnú revolúciu.
„Koniec koncov, oživenie spotreby obrábacích strojov v Taliansku a v Európe, ktoré sa očakáva už od začiatku roka 2021, dáva priestor na plánovanie nových investícií do výrobných technológií už na konci roka 2020,“ uviedol Alfredo Mariotti, generálny riaditeľ spoločnosti UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE združujúcej talianskych výrobcov obrábacích strojov, ktorá je jedným z organizátorov veľtrhu.
Veľtrh, ktorý sa koná raz za dva roky, má aktuálne prisľúbenú účasť viac ako 500 vystavovateľov. Vzhľadom na oficiálne otvorenie výstavných aktivít v Taliansku stanovené na 14. júla 2020 organizátori a výstavná správa fieramilano pracujú, aby urobili všetky potrebné kroky na dosiahnutie súladu s nariadeniami v oblasti bezpečnosti a zdravotnej starostlivosti, ako to stanovili vládne orgány.
„Veľmi skoro budeme schopní sprostredkovať jasné pravidlá a pokyny týkajúce sa smerníc o organizácii a správaní, ktoré umožnia vystavovateľom a návštevníkom zúčastniť sa na akcii s ohľadom na plnú bezpečnosť. Zároveň im chceme zabezpečiť príjemný pobyt s maximálnym pohodlím v úplne dezinfikovaných výstavných priestoroch,“ dodal Alfredo Mariotti.

TEXT Michal Múdrý FOTO BI-MU
(Podľa CECIMO-upravené)