nfpNorimberský FachPack byl vždycky tak trochu jiný. Na podivné otázky typu „jak zabalit lásku (znalosti, svět, úspěch, zděšení…)?“ má i v roce 2013 po ruce pozoruhodné odpovědi. Jako jeden z nejdůležitějších evropských veletrhů specializovaných na obaly FachPack v době od 24. do 26. září poskytne zhruba 1 500 vystavovatelům (2012: 1 466) perfektní rámec pro prezentaci výrobků a služeb spojených s obaly, technikou, zušlechťováním a logistikou. Oblíbený mix tvořený kompetentností, praktickým zaměřením a konstruktivní pracovní atmosférou oceňují specialisté na obaly (2012: 36 986) jak z Německa, tak i ze sousedních zemí.

 

 

Přesné odpovědi pro hledače obchodů

„FachPack je to pravé setkání pro experty z Evropy“, popisuje úspěšnou koncepci svého veletrhu vedoucí akce Heike Slotta. „Tady vystavovatelé a návštěvníci ve vzájemném dialogu vyvíjejí řešení na míru pro nejrůznější projekty – ideální příležitost pro navazování cenných obchodních vztahů.“ A právě toto navazování nových kontaktů se daří pozoruhodným  90 % vystavovatelů, jak říkají výsledky dotazování nezávislého institutu. 93 % osloví svoje nejdůležitější cílové skupiny, 95 % chválí odbornou kompetenci návštěvníků. Proto není divu, že počet těch, kteří v Norimberku úspěšně vystavují svoje výrobky a služby zaměřené na obaly, nepřetržitě rostě. Co v roce 1979 začínalo jako regionální odborná výstava čítající sotva 100 vystavovatelů, se vyvinulo ve veletržní událost evropského formátu. Silně zastoupen je v Norimberku výkonný německý obalářský průmysl, z jehož řad se naposledy zúčastnilo přes 1 100 firem. Další čtvrtina vystavovatelů do Norimberku přijíždí především ze sousedních zemí – Nizozemska, České republiky, Švýcarska, Rakouska a Itálie.

 

Odborná nabídka

Kolem 670 vystavovatelů veletrhu FachPack v roce 2012 prokázalo svoji uznávanou kompetenci v oblasti obalových materiálů, obalových prostředků a pomocných obalových prostředků z papíru, kartonu a lepenky, plastů, skla, kovů a dřeva. Inovativní technologie – balicí stroje, identifikační a značkovací techniku, přídavná zařízení a stroje pro balírenství – předvedlo cca 550 firem. V oblasti obalové logistiky udávalo tón kolem 350 firem prezentujících manipulační, dopravníkové, skladovací a vychystávací systémy, software pro tok materiálu, kódovací techniku a logistické služby. Nabídka cca 200 firem specializovaných na tisk obalů, zušlechťování a design sahala od individuality až po luxus, od předtiskové úpravy a obalového designu přes tisk obalů a etiket až po výrobu obalových prostředků. Z rozdílného počtu je zřejmé, že dobrá pětina vystavovatelů veletrhu FachPack předvádí svoje produkty a služby ve více segmentech procesního řetězce balení.

 

Slibné odpovědi pro hledače návštěvníků

Očekávaných 37 000 obalových specialistů ochotných investovat oceňuje kreativní pracovní atmosféru veletrhu FachPack. Informace a osobní kontakty jsou tu stejně důležité jako odpovědi na konkrétní technické otázky. Dobrá nálada je nakažlivá a naposledy přitáhla více než 7 500 zahraničních hostů. Ti sem přijíždějí hlavně ze sousedních zemí – Rakouska, České republiky, Švýcarska, Itálie, Polska, Francie, Slovinska, Maďarska a Velké Británie.

 

Typický návštěvník veletrhu FachPack pracuje v některém z těchto oborů: potraviny/poživatiny, léčiva/kosmetika, chemie, tisk/papír/lepenka, služby související s balením a logistikou, plasty, automobilový a dodavatelský průmysl. Na veletrhu stráví v průměru 1,2 dne a zajímá se především o obalové materiály/obalové prostředky (téměř každý druhý návštěvník) a balicí stroje (více než jedna třetina). Přibližně po jedné čtvrtině návštěvníků se zajímá o obalovou logistiku, tisk a zušlechťování obalů, jakož i pomocné obalové prostředky, každý pátý o přídavná zařízení a stroje pro balírenství, 14 % o etiketovací a značkovací techniku a 10 % o služby (možnost uvedení více odpovědí).

 

Celkové hodnocení návštěvníků – odborníků, z nichž se 85 % ve svých firmách podílí na rozhodování o nákupech, je velkým komplimentem pro vystavující firmy: Téměř všichni návštěvníci byli spokojeni s nabídkou (95 %) a rozmanitými možnostmi informací a kontaktů na stáncích (96 %) veletrhu FachPack 2012.

 

Tak to má samozřejmě zůstat i na veletrhu FachPack 2013. Rozsáhlou nabídku 1 500 vystavovatelů navíc obohatí četné speciální přehlídky. Úspěšný příběh píše trendovní fórum PackBox, které naváže na svoji skvělou premiéru roku 2012, kdy se 2 570 posluchačů se zájmem zúčastnilo 34 přednášek a diskusí na nejrůznější témata ze spektra nabídky veletrhu. Na trojzvuku inspirace – inovace – informace se v druhém kole podílejí tito aktéři: bayern design, Svaz německých obalových inženýrů (Bund Deutscher Verpackungsingenieure, bdvi), Německý obalový institut (Deutsches Verpackungsinstitut, dvi), Oborový svaz pro flexotisk (Flexodruck Fachverband, DFTA), odborné časopisy PackReport a Verpackungs-Rundschau, Frauenhoferův institut pro tok materiáilu a logistiku (Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik) a Spolek na podporu inovativních postupů v logistice (Verein zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik, VVL).

 

Dále jsou plánovány speciální prezentace na tato témata: hladká lepenka, obalový design, Německá cena za obal roku, inovativní logistická řešení a obaly v medicínské technice a farmacii. Fórum vlnité lepenky zve zájemce na druhý den veletrhu. Pohled zpět na staré dobré časy poskytne muzejní kavárna Německého muzea obalů.