msv nitraNa základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčaní WHO proti šíreniu koronavírusu sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).


Na základe tohto stanoviska sa ukončuje príprava Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre 2020 a veľtrhu ELO SYS.

msv nitra2
Informáciu uverejnilo výstavisko agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik.

TEXT/FOTO Michal Múdrý