vvk1Nemecké i české veľtrhové správy reagujú na globálny vývoj týkajúci sa koronavírusu COVID-19 a odkladajú niektoré veľtrhy. Zmeny v termínoch sa týkajú aj viacerých strojárskych podujatí.

 

Hannover Messe sa presúva na polovicu júla
Aktuálne v Nemecku hľadajú vhodné termíny pre veľtrhy, ktoré sa pôvodne mali konať v marcových a aprílových termínoch. Azda najväčším zasiahnutým priemyselným veľtrhom je Hannover Messe, ktorý sa mal pôvodne konať od 20. do 24. apríla 2020 na výstavisku v Hannoveri. Podujatie, na ktorom sa prezentuje približne 5 500 firiem a navštívi ho viac ako 200 000 ľudí z celého sveta, bolo odložené na týždeň od 13. do 17. júla.
„Úrad zdravotníctva regiónu Hannover dôrazne odporúčal, aby sa Deutsche Messe (organizátor – pozn. red.) riadila radami Inštitútu Roberta Kocha, ktorý zahŕňa komplexné opatrenia na ochranu zdravia pri organizovaní významných udalostí. Napríklad ide o stanice na meranie horúčky pri všetkých vchodoch, zákaz vstupu do výstavných priestorov ľuďom z rizikových oblastí alebo osobám, ktoré boli v kontakte s ľuďmi z rizikových oblastí. To by vyžadovalo komplexné hodnotenie všetkých účastníkov veľtrhu - od vystavovateľov a návštevníkov po poskytovateľov služieb, staviteľov výstav a stravovacie spoločnosti,“ uvádza organizátor Deutsche Messe. Spoločnosť nie je schopná vykonať navrhované opatrenia. Ich realizácia by okrem toho narušila usporiadanie podujatia do takej miery, že by udalosť nesplnila svoj účel alebo by to urobila iba so značnými obmedzeniami pre vystavovateľov a návštevníkov.
K tomu sa pridáva neistota mnohých vystavovateľov a návštevníkov na marcových a aprílových udalostiach a komplikovaná cestovná situácia, najmä pre zahraničných zákazníkov.
„S júlovým dátumom ponúkame vystavovateľom najskorší možný termín na predstavenie ich inovácií globálnemu publiku,“ hovorí Dr. Jochen Köckler, predseda predstavenstva spoločnosti Deutsche Messe AG. „Vzhľadom na globálne hospodárske výzvy, ktoré spôsobuje koronavírus v prvej polovici roka, nový dátum ponúka veľké príležitosti. Najdôležitejší priemyselný veľtrh sveta teda môže poskytnúť globálnemu hospodárstvu dôležitý impulz v počiatočnom štádiu.“
„VDMA (Združenie nemeckých strojárskych firiem – pozn. red.) podporuje rozhodnutie Deutsche Messe AG. Pokiaľ ide o súčasné výzvy, ktoré spôsobuje koronavírus, najlepším možným riešením je odloženie HANNOVER MESSE do júla,“ hovorí generálny riaditeľ VDMA Thilo Brodtmann. „Predpokladáme, že sa situácia v najbližších mesiacoch upokojí a strojársky priemysel bude mať z oživujúcej obchodnej situácie úžitok.“

Messe Düsseldorf hľadá alternatívne termíny
Spoločnosť Messe Düsseldorf GmbH odložila popredné svetové priemyselné veľtrhy wire, Tube, METAV a Energy Storage Europe. Veľtrhy wire a Tube sa mali pôvodne konať od 30. marca do 3. apríla 2020, veľtrh METAV v dňoch 10. do 13. marca a veľtrh Energy Storage Europe od 10 do 12. marca. V úzkej koordinácii so všetkými zúčastnenými partnermi spoločnosť vedie diskusie o hľadaní alternatívnych termínov veľtrhov. Pre veľtrhy wire a Tube veľtrhová správa určila nový termín na 7. - 11. decembra 2020. Veľtrh METAV bol preložený až na budúci rok, konkrétne 23. - 26. marca.

TRUMPF ruší Open House INTECH 2020
Medzinárodný interný veľtrh INTECH spoločnosti TRUMPF, ktorý bol pôvodne naplánovaný na 24. – 27. marca 2020 v sídle spoločnosti v Ditzingene pri Stuttgarte, bol zrušený bez náhrady. Na podujatí výrobca tvárniacich strojov, laserov a elektroniky pre priemyselné využitie pravidelne predstavuje novinky i vízie ďalšieho smerovania odboru.

AMPER 2020 sa presúva na budúci rok
Ako sme vás už informovali v správe https://www.engineering.sk/clanky2/veltrhy/11934-aktualne-veltrh-amper-2020-je-zruseny, s ohľadom na aktuálnu medzinárodnú situáciu šíriacej sa epidémie vírusu COVID19, pri ktorej rastie počet nakazených, a vzhľadom na ťažko predvídateľný vývoj a taktiež žiadosť väčšiny vystavovateľov bol organizátor, spoločnosť TERINVEST, nútený presunúť konanie veľtrhu AMPER 2020 z plánovaného termínu 17. - 20. marca 2020 na rok 2021.
O konkrétnom termíne konania veľtrhu budú organizátori informovať čo najskôr.

Medzičasom prišlo k zrušeniu a preloženiu aj mnohých konferencií, napríklad automotive konferencia NEWMATEC sa presúva z marcového termínu na 9. - 10. jún 2020. Konferencia Projektování a provoz povrchových úprav v Prahe bola zrušená bez náhrady. Zákaznícke dni Kovosvit MAS boli odložené na neurčito.

Situáciu v súvislosti s priemyselnými veľtrhmi doma i v zahraničí bude redakcia Strojárstvo/Strojírenství aj naďalej monitorovať.

TEXT/FOTO Michal Múdrý