robotikonMNultý ročník, účasť prevyšujúca stovku účastníkov, pričom ďalších záujemcov z dôvodu obmedzených priestorov neakceptovali.


Konferenciu pod názvom Roboticon zorganizovala 10. februára trenčianska spoločnosť GM System spolu s partnerskou firmou ReTin. Obsah podujatia sa takmer z troch desiatok skladal najmä z prezentácií firiem z oblasti robotiky a automatizácie, CAD systémov a softvérových riešení. Hlavným dôvodom tak vysokého záujmu o podujatie bola zrejme ústredná téma, ktorá sa netýkala len strojárov. Problematika robotiky a automatizácie sa totiž búrlivo nerozvíja len v tomto odvetví priemyslu.

TEXT/FOTO Ján Minár