titMV poradí 53. ročník celoštátneho Aktíva galvanizérov sa konal v tradičnom termíne, začiatkom februára, v Jihlave. Nosnou témou aktuálneho ročníka sa stal vplyv ekonomickej situácie na vývoj povrchových úprav.


Technológie povrchových úprav zápasia s viacerými výzvami. Najvýraznejšie ich ovplyvňujú ekologické limity, ktorým musia čeliť firmy pôsobiace na území Európskej únie. Reagovať taktiež musia na zmeny v používaných materiáloch v priemysle a v neposlednom rade ich ovplyvňuje aj nástup elektromobility, resp. revolučné zmeny v automobilovom priemysle. Všetkým týmto otázkam sa venoval aj Aktiv galvanizérov.

Reportáž z podujatia prinesieme v marcovom vydaní.

TEXT/FOTO Michal Múdrý