obr1mRovnako ako celý priemysel, aj robotika prechádza významnými zmenami. Nástup kolaboratívnej robotiky, mobilné platformy, nehovoriac o zmenách na trhu, na ktorom sa objavujú stále nové a nové značky. Firmy určite majú mnoho možností ako zautomatizovať svoju výrobu. Prvý, najťažší krok, ktorým je bezpochyby začiatok, by však už v roku 2020 mali mať dávno za sebou. Tak prečo sa tak u mnohých výrobných podnikov stále nestalo?


Dnes sa začína hovoriť o druhom veku strojov. Prvý vek začal prvou priemyselnou revolúciou, ktorá pohla ľudstvom v oblasti výkonu, produktivity a celkovej ekonomiky. Krivku bohatstva súčasne kopíroval nárast počtu obyvateľov. „Dnes sa hovorí o druhom veku strojov, alebo taktiež o štvrtej priemyselnej revolúcii. Hovorí sa o tom, že by to malo mať rovnaký efekt ako mala prvá priemyselná revolúcia. Prvá priemyselná revolúcia nahradila hrubú ľudskú prácu, dnešný vek strojov nahrádza jemnú ľudskú prácu a taktiež opakujúce sa administratívne procesy. Čo sa týka výkonu ekonomiky a nárastu životnej úrovne. Dúfam, že krivka ekonomiky bude mať rovnaký rastúci trend ako v minulosti, čo sa týka nárastu počtu obyvateľov, tam už to taká explózia asi nebude,“ uviedol na úvod svojej prednášky na konferencii Roboty 2020 v Brne Kamil Košťál z poradenskej spoločnosti Key2Business.

Celý článok si prečítate v marcovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Michal Múdrý