odpadyOdpady 2020 je názov 8. ročníka tradičnej konferencie o odpadoch, ktorá sa bude konať v dňoch 4. a 5. februára 2020 v hoteli Holiday Inn v Žiline.


Konferencia zo série e+ sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, osobitne s dôrazom na aktuálne schválenú transpozičnú novelu zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie.
Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025, vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP SR.

TEXT Ján Minár