obr1Záver roka je vždy priestorom na bilancovanie. Zväz strojárskeho priemyslu SR svoju činnosť za rok 2019 zhodnotil a plány na už aktuálny rok 2020 predstavil začiatkom decembra na Zochovej chate pri Modre v rámci Valného zhromaždenia. Súčasťou stretnutia strojárskej smotánky Slovenska sa stala aj konferencia Smart Innovation Forum.


Témou konferencie bolo prepojenie oddelení výskumu a vývoja s predajom, marketingom a starostlivosťou o zákazníka. Iba súčinnosťou všetkých elementov dokážu priemyselné podniky vytvárať hodnotu pre zákazníka a dvíhať svoje marže. Panelovej diskusie sa zúčastnili Rudolf Ivan, R&D manažér Continental Automotive Systems Slovakia, Miroslav Krakovský, riaditeľ oddelenia výskumu a vývoja v Tatravagónke Poprad, Norbert Brath, zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Švec a spol a Peter Mravčák zo spoločnosti SAP Slovensko.

TEXT/FOTO Michal Múdrý