obr1V októbri sa stretli zákazníci slovenských implementačných partnerov informačného systému Karat v krásnom tatranskom mestečku Nový Smokovec. Po úspechu prvých dvoch ročníkov tohto podujatia sa uskutočnil už tretí ročník tejto udalosti.


Kvôli rastúcemu počtu účastníkov sme zmenili miesto podujatia a využili služby kongresového hotela Atrium. Tu sa stretli naši zákazníci, slovenskí implementační partneri a vedenie spoločnosti KARAT Software, a. s.
Aktuálny ročník bol zameraný hlavne na praktické ukážky využitia IS KARAT v každodennej práci zákazníkov.
V dopoludňajších prezentáciách zákazníci videli prínosy novej verzie, tipy a triky pre efektívnu prácu s IS KARAT, či služby zabezpečujúce bezproblémovú prevádzku informačného systému.
Každého zaujali praktické ukážky práce obchodníkov s mobilným klientom, či riešenia, ktoré pomáhajú zákazníkom v marketingových aktivitách, alebo pri riadení skladových zásob.
Po obede si zákazníci mohli vybrať z bohatej ponuky workshopov podľa toho, či ich zaujímajú novinky z ekonomiky, alebo dávajú prednosť témam z odbytu a výroby.

TEXT/FOTO Jaroslava Kresánková