obrŠpecializovaná konferencia pre dodávateľov z oblasti automobilového priemyslu v stredoeurópskom regióne CEE Automotive Supply Chain prvýkrát opustila hranice Slovenska. Jej tohtoročnú edíciu hostil po Žiline a Šamoríne český Olomouc.


Automobilový priemysel je veľmi dôležitým segmentom ekonomiky nie len pre krajiny Vyšehradskej štvorky, ale aj celej Európskej únie. V Európe sa každoročne vyrobí 19 miliónov automobilov, z toho 1,4 milióna v Českej republike. Odvetvie v Únii zamestnáva 14 miliónov ľudí, v Českej republike to je priamo 170 tisíc a nepriamo až pol milióna. „Automobilový priemysel má budúcnosť,“ uviedol v úvodnom prejave konferencie Petr Novák z českého združenia AutoSAP. „Automotive je najväčší investor do výskumu a vývoja v Európe, v Českej republike má až tretinový podiel na výdavkoch do R&D.“ Naši západný susedia sú lídrom v produkcii autobusov na jedného obyvateľa v Európe, vo výrobe automobilov po Slovensku hneď na druhom mieste. „Chceme ukázať, že dodávatelia sú veľmi dôležití pre OEM výrobcov. Automobilový priemysel prežíva najväčšie zmeny v histórii a my sme ich súčasťou. Sú tieto zmeny drastické? Niektorí hovoria – áno...“

Dokončenie článku v decembrovom vydaní Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Michal Múdrý