obr1V strojárstve ide vývoj veľmi rýchlo vpred a je niekedy náročné držať s ním krok. Práce na projektoch sa zrýchľujú a rastie ich komplexnosť. Nové poznatky a skúsenosti sa objavujú napríklad v oblastiach aditívnej výroby, digitalizácie, riadenia vývojových projektov a práce v konštrukcii, technológii a vývoji, kolaboratívnej robotike, rozšírenej realite, nanomateriáloch, kompozitoch alebo karbóne. Prichádzajú aj nové technológie zušľachťovania, spájania a povrchových úprav materiálov, obrábania a zvyšovania produktivity vo výrobe. Vo firmách okrem toho pracovná vyťaženosť sťažuje kľúčovým odborníkom štúdium a orientáciu v nových poznatkoch a trendoch, ktoré môžu byť pre rozvoj firmy dôležité.

 

Preto sme v INOVATO spolu so špičkovými expertmi zo Slovenska a Českej republiky pripravili Strojársku univerzitu. Ide o sériu šiestich stretnutí na udržanie kroku s rýchlym vývojom nových technológií, inovácií, materiálov a organizácie práce v strojárskych firmách, ale aj výmenu poznatkov, kontaktov a skúseností. Popri tom chceme vytvárať sieť strojárskych odborníkov a posilňovať spoluprácu medzi strojárskymi odborníkmi a firmami.

Vzhľadom na vyťaženosť kľúčových odborníkov a manažérov vo firmách sme zvolili nasledovný systém:
• Dvojdenné sústredenia jeden krát v mesiaci v zaujímavých firmách (s prehliadkou výroby a výskumu)
• Koncentrované prednášky s expertmi v danom obore, diskusia k problémom účastníkov, následná možnosť individuálneho stretnutia a riešenia konkrétneho problému, praktické ukážky a aplikácie, vzájomné zdieľanie skúseností a výmena kontaktov
• Podpora elektronickými materiálmi na webe – prednášky, skriptá, katalógy, videá, prípadové štúdie

obr2u

Témy stretnutí a termíny:

1. Nové technológie v strojárstve, VUT Brno, 25. - 26. 2. 2020
Trendy, praktické príklady a riešenia v oblasti obrábania, tvárnenia, aditívnych technológií a spájania materiálov.

2. Konštrukčné postupy a priemyselný dizajn, INOVATO Vráble, 24. - 25. 3. 2020
Metódy a praktické skúsenosti so znižovaním nákladov v predvýrobných etapách, modularizáciou, Design for X a DFMA, hodnotovou analýzou a analýzou rizika, priemyselným dizajnom a vývojom nových výrobkov.

3. Nové konštrukčné materiály, Technická Univerzita Liberec, 21. - 22. 4. 2020
Nové trendy v tradičných konštrukčných materiáloch, nanomateriáloch, práškoch a kompozitoch. O ich spracovaní, cenách, vlastnostiach a limitoch.

4. Digitalizácia a automatizácia, CEIT Žilina, 19. - 20. 5. 2020
Príklady a praktické skúsenosti v oblasti digitalizácie strojárskej výroby a smart výrobných technológií, kolaboratívnych robotov a Industry 4.0.

5. Organizácia a metódy vývoja, Danfoss Považská Bystrica, 29. - 30. 9. 2020
Štíhly vývoj výrobkov, ktorý zásadne ovplyvňuje náklady a produktivitu výroby, agilita a zvýšenie rýchlosti vývoja a budovanie a vedenie vývojových a inovačných tímov a hľadanie v nich motivácie a synergie.

6. Inovácie a vývoj výrobkov, OMS Lighting Senica, 27. - 28. 10. 2020
Inovačné postupy v strojárstve (Design Thinking, Design Sprint, WOIS, IDEO), inovácie produktov, služieb a biznis modelov, organizácia inovačných a vývojových tímov, vytváranie inovačnej kultúry a ekosystému.

Viac informácií a prihlasovanie je dostupné na stránke su.inovato.sk.

TEXT/FOTO Katarína Majtánová