obr1mMedzinárodná trojdňová konferencia Zváranie, jej 47 ročník, sa uskutočnil v dňoch 6.- 8. novembra na tradičnom mieste v Tatranskej Lomnici.


Podujatie organizuje Slovenská zváračská spoločnosť spolu s partnermi zaoberajúcimi sa predajom a servisom zváračskej techniky. Okolo 150 účastníkov podujatia zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska a Talianska sa oboznamovalo s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zváracích zariadení, prídavných materiálov na zváranie a výrobných technológií.
Mediálne podujatie zabezpečuje časopis Strojárstvo/Strojírenství. Viac o podujatí v jeho decembrovom vydaní!

TEXT/FOTO Ján Minár