Veda, výskum

obr1Ani na Slovenskej technickej univerzite nie je v lete pusto – na Fakulte informatiky a informačných technológií STU práve prebieha letná Robo akadémia. Otvorená je pre všetky vekové kategórie v čase od 25. júla do 7. augusta 2016 od 10.00 do 17.00 h.

obrDne 21.4.2016 proběhlo v Praze, na půdě ČVUT, fakulty strojní (dále jen FS), katedry RCMT interní školení pro obchodní zástupce a vybrané pracovníky spol. KOVOSVIT MAS, a.s. Přednášky se týkaly speciálních technologií, možnosti jejich využití, tržního potenciálu a stavby a konstrukce prototypového stroje, který ve spolupráci s RCMT společnost vyvíjí. Došlo i na praktické ukázky na vývojovém pracovišti ČVUT, FS.

obrNa Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa v sobotu 23. apríla 2016 zišli milovníci robotiky na 16. ročníku súťaže Istrobot. Návštevníci videli niekoľko desiatok autonómnych robotov, ktoré predviedli svoje schopnosti a súťažili o ceny celkovo v piatich kategóriách.

obr1Tradičná súťaž Istrobot sa uskutoční aj v tomto roku v Mlynskej doline na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Príďte sa pozrieť na originálne výkony robotov a ich tvorcov v sobotu 23. apríla 2016.

obr1Slovensko patrí ku krajinám so špičkovým priemyslom. Bez väčších investícií do vedy, výskumu a inovácií a bez reformy vzdelávacieho systému si túto pozíciu do budúcnosti neudrží. Práve vzdelávanie je kľúčové pre prispôsobenie sa novej priemyselnej revolúcii 4.0, ktorá už mení ekonomiku okolo nás. Povedal v rozhovore pre TASR dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislava a člen Katedry hospodárskej politiky Mikuláš Luptáčik. Predtým bol univerzitným profesorom na Hospodárskej univerzite vo Viedni, kde i naďalej pôsobí.

obr1Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín organizuje 11. ročník Trenčianskeho robotického dňa. Medzinárodná prehliadka tvorby mladých nadšencov v robotike sa uskutoční 20. 4. - 21. 4. 2016 na výstavisku Expo Center, a. s., v Trenčíne.
Súťaže TRD prebiehajú v štyroch kategóriách: Driver A, Driver B, Skladačky robotov a Free style. V kategórií Driver A je úlohou robota prejsť v čo najkratšom čase po vymedzenej dráhe. Driver B má naviac jeden úsek dráhy pieskový základ a jeden je so stúpaním. Kategória Skladačky robotov je určená pre najmenších, kde predstavujú robotov, zložených z robotických stavebníc. Free style prezentuje robotov bez obmedzenia a je otvorený pre nápady a hľadanie súvislostí v robotike.