Veda, výskum

obr1Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave vyrobili pomocou 3D tlače respirátor, ktorý je možné použiť v dnešnej ťažkej dobe a situácii. Samotný návrh tvaru respirátora nie je dielom fakulty, je to štandardný tvar, ktorý nie je ničím výnimočný.

obr1Váza, stolička, nebo monument připomínající brněnský orloj. I takové výrobky už pomocí 3D tisku vyrobili vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT. Tisknou je z polymerního betonu, do kterého kromě plniva přidávají termoplasty, které by jinak skončily na skládce či ve spalovně. Nyní dokončili vývoj experimentálního zařízení pro 3D tisk pomocí robotu. Na projektu spolupracovala i tuzemská společnost VIA ALTA a.s., která má zájem technologii využít v praxi.

forbesEurópske spoločnosti sú skeptické voči umelej inteligencii (AI). Toto je jeden z poznatkov z reprezentatívneho prieskumu „European Payment Practices“ 2019, ktorý uskutočnil výskumný ústav Kantar v mene poskytovateľa finančných služieb EOS. Zistilo sa, že takmer polovica opýtaných finančných pracovníkov verí, že AI je hrozbou pre pracovné miesta. Dôvera v samovzdelávacie inteligentné systémy je nízka: len jedna z piatich spoločností si dokáže predstaviť, že by sa v oblasti manažmentu pohľadávok spoliehala úplne na umelú inteligenciu. Prieskum oslovil 3 400 spoločností v 17 európskych krajinách.

Exponát zo Zážitkového cetra Aurelium FOTO CVTI SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:
Osobnosť vedy a techniky
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Popularizátor vedy
Vedecko-technický tím roka

lhtDve laboratórne haly Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach majú prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov a zabezpečiť, aby sa výsledky výskumov uplatnili v hospodárskej a spoločenskej praxi. Prototypové a inovačné centrum (PaIC) Strojníckej fakulty (SjF) a Laboratórium excelentného výskumu Stavebnej fakulty slávnostne otvorili v utorok 20. novembra.

PSPPotreba užšieho prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou je na Slovensku akútna. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracuje v inom v odbore, ako vyštudovali, až 57 percent absolventov. Až 35 percent absolventov pracuje aj napriek univerzitnému vzdelaniu na stredoškolských pozíciách. Firmy na Slovensku volajú stále viac po tzv. profesijných bakalároch. Po ukončení prvého stupňa vzdelania pokračuje u nás v štúdiu až 90 percent študentov. Oproti tomu v krajinách Európskej únie ide po bakalárskom stupni do praxe väčšina absolventov. Ako teda užšie prepojiť vysokoškolské štúdium s praxou? Na tieto otázky hľadali odpoveď aj účastníci Konferencie k profesijne orientovanému VŠ školstvu, ktorá sa konala v Bratislave pod záštitou EÚ.