Veda, výskum

obr1Organizovanie pravidelných olympiád na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa stalo už tradičným podujatím, na ktorom sa stretáva veľké množstvo stredoškolákov z celého Slovenska. Strojárska olympiáda v tomto roku prebiehala od decembra 2017 do februára 2018, kedy bolo na fakulte zorganizované finálové kolo. Tohto roku to bol už jedenásty ročník Strojárskej olympiády a štvrtý ročník Grand Prix, ako i ďalšie akcie podporujúce základnú ideu podujatia „študuj strojarinu“.

obr1

Workshop s týmto zameraním sa konal na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Usporiadateľom, SjF STU a CENTIRE, s. r. o. Bratislava, sa podarilo na tento workshop s názvom OpenMAKER pozvať sedem spíkrov z týchto firiem: SjF STU, Matador Holding, Sova Digital, Spinea Technologies a VUJE.

trd1Už 13. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov, Trenčiansky robotický deň, sa v polovici februára uskutočnil v areáli Strednej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne.

klucho soos 1Dňa 25. januára 2018 sa konala vo vedeckej kaviarni v Centre vedecko-technických informácií SR prednáška spojená s diskusiou nášho významného vedca, strojára-konštruktéra a uznávaného odborníka v oblasti výskumu a vývoja progresívnych technológií zhodnocovania odpadu prof. Ing. Ľubomíra ŠOOŠA, PhD, dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

titulnyParalelné kinematické štruktúry sú zložité mechatronické sústavy slúžiace na polohovanie a orientáciu manipulačných a technologických efektorov. Ich vývoj súvisí s nástupom nových progresívnych technológií, hlavne vysokorýchlostného obrábania a vysokorýchlostnej manipulácie. Článok stručne opisuje aktuálny stav v oblasti vývoja mechanizmov s paralelnou kinematickou štruktúrou prebiehajúceho v posledných rokoch na Katedre automatizácie a výrobných systémov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

vvsZmena v odpočtovom systéme plánovaná od 1. januára 2018 môže podnikateľom priniesť úsporu pri investovaní v oblasti výskumu a vývoja. Novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR má totiž navýšiť dodatočný odpočet na výskum a vývoj tzv. superodpočet štvornásobne z 25 % na 100 % s cieľom zvýšiť súkromné investície do výskumu a vývoja.