lhtDve laboratórne haly Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach majú prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov a zabezpečiť, aby sa výsledky výskumov uplatnili v hospodárskej a spoločenskej praxi. Prototypové a inovačné centrum (PaIC) Strojníckej fakulty (SjF) a Laboratórium excelentného výskumu Stavebnej fakulty slávnostne otvorili v utorok 20. novembra.


Ako povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, obe centrá majú na trh priniesť kvalitnejšie materiály a prepojiť výskum, vývoj a výrobu s praxou.
Podľa dekana SjF TUKE Františka Trebuňu sú v PaIC vysoko presné špičkové stroje. Jeho technologické a prístrojové vybavenie pozostáva zo zváracieho pracoviska, CNC sústružnícko-frézovacieho centra, CNC frézovačiek, laserového páliaceho zariadenia, drôtovej rezačky, hydraulického ohraňovacieho lisu, strojných tabuľových nožníc, rovinnej brúsky, stanice vŕtania a pásovej píly.
„Predovšetkým prinesú osoh našim výskumníkom, pretože môžu realizovať to, čo vymyslia. Ďalej našim študentom, pretože na tých strojoch môžu pracovať a našim podnikom, pretože to, čo ony nemajú, im tu dokážeme vyvinúť, vyrobiť a dokážeme to u nich prevádzkovať. Nové stroje, ktoré sú zatiaľ v 'surovom' stave, budú do mesiaca aj nafarbené a pôjdu do prevádzky,“ povedal.
Cieľom PaIC je zhmotniť myšlienky pracovníkov SjF TUKE, ktoré boli publikované vo významných vedeckých monografiách, v karentovaných publikáciách, patentoch a úžitkových vzoroch. Laboratórium excelentného výskumu je integrovaným pracoviskom, zabezpečujúcim vykonávanie experimentálneho výskumu vo všetkých oblastiach, v ktorých má fakulta akreditované študijné programy, vykonávanie skúšok stavebných materiálov, prvkov, konštrukcií a technológií. Zároveň sa podieľa aj na vzdelávacej a výskumnej činnosti jednotlivých ústavov fakulty.
Portfólio výskumu je navrhnuté tak, aby sa zaoberalo technológiami, ktoré vytvárajú konštrukcie neškodné pre životné prostredie, výkonnejšie a ekonomickejšie pre prevádzku. „Skúšajú sa tu pevnosti materiálov, pružnosti, strižné sily a sú tu tlakové skúšky. Skúšajú sa tu aj nové systémy mostných telies i nové materiály, ktoré sa vyrábajú napríklad na riešenie povrchov našich ciest,“ uviedol Raši.
Podľa neho obe laboratóriá zvýšia kredit univerzity aj jej umiestnenie v hodnotiacom rebríčku. „Mnohokrát sa podnikateľský sektor sťažoval, že sa toho u nás veľa vymyslí, mnohé nápady a inovácie, ale chýba ich prepojenie do praxe. Dnes sme videli, že sa na tunajšom výskume a vývoji podieľajú aj koneční prijímatelia a naše akademické inštitúcie dokážu vyrobiť to, čo potrebuje naša prax a čo je inovatívne a môže urobiť naše hospodárstvo konkurencieschopným,“ uzavrel.
Obe centrá vznikli z finančných prostriedkov z Európskej únie (EÚ), no čiastočne si ich TUKE financovala sama. PaIC bolo budované v dvoch etapách, pričom prvá etapa bola realizovaná v dvoch fázach. Prvá v rokoch 2014 až 2016 s nákladom 1,62 milióna eur a druhá zameraná už len na vybavenie centra nástrojmi a príslušenstvom v rozsahu viac ako 90 000 eur v roku 2017. Druhá etapa sa realizovala v rokoch 2017 až 2018, a to len z vlastných zdrojov SjF TUKE. Laboratórium excelentného výskumu bolo budované v dvoch etapách. Okrem zdrojov z EÚ boli použité aj vlastné zdroje fakulty vo výške viac ako 200 000 eur.

Zdroj: TASR