obr1Organizovanie pravidelných olympiád na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa stalo už tradičným podujatím, na ktorom sa stretáva veľké množstvo stredoškolákov z celého Slovenska. Strojárska olympiáda v tomto roku prebiehala od decembra 2017 do februára 2018, kedy bolo na fakulte zorganizované finálové kolo. Tohto roku to bol už jedenásty ročník Strojárskej olympiády a štvrtý ročník Grand Prix, ako i ďalšie akcie podporujúce základnú ideu podujatia „študuj strojarinu“.


Druhá skupina študentov, a tých bolo vyše 400, sa prišla pozrieť na Deň otvorených dverí, niektorí aj so svojimi rodičmi, aby im pomohli pri výbere fakulty. Študenti si prehliadli rôzne laboratória, vyskúšali si jazdu na reálnom automobilovom simulátore, veslovanie na trenažéri, manipuláciu s KUKA robotom. K dispozícii bol aj najmodernejší Simulátor zvárania a iné možnosti.

RAZ VIDIEŤ JE LEPŠIE AKO 100 KRÁT POČUŤ
Priamy kontakt s realitou sprostredkovali firmy – partneri Strojárskej olympiády - Volkswagen Slovakia, TATRAVAGÓNKA Poprad, KINEX, SOVA DIGITAL, ZKW, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz automobilového priemyslu SR, Slovakia Ring, Walter, VÚZ - Priemyselný inštitút SR, Slovenská spoločnosť údržby, Matador Group, Konštrukta Industry, Nord.
Všetky uvedené firmy ochotne vysvetľovali záujemcom o možnostiach uplatnenie sa u nich po skončení štúdia na Strojníckej fakulte STU.

obr2

Finálové kolo
Finále súťaže sa uskutočnilo 15. 2. 2018 na Strojníckej fakulte STU. Tento ročník sa považuje za mimoriadne úspešný, pretože sa na ňom zúčastnilo viac ako 800 študentov z celého Slovenska.
Cieľom súťaže bolo vypracovať prácu vo vyhlásených oblastiach a na vyhlásené témy pre tento ročník.
Do finále postúpilo 50 najlepších finalistov. Vo finálový deň prezentovali svoje práce a bojovali o víťazstvo. Kvalitu projektov a samotnú prezentáciu hodnotila odborná komisia pozostávajúca z vysokoškolských učiteľov – odborníkov v danej oblasti a zástupcovia firiem, ktorí v príslušnej oblasti pracujú.
Pozrime sa na súťažné okruhy, aké boli vybraté pre tento ročník:
1. Automobilový priemysel:
- alternatívne pohony a netradičné zdroje energií,
- autá budúcnosti( autonómne riadenie, lietanie),
- inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov,
- progresívne materiály v konštrukcii automobilov(karbónové vlákna, neželezné kovy).
2. Robotika:
- automatizácia výrobných systémov – simulácia a off-line,
- autonómne učiace sa a pracujúce stroje.
3. Obnoviteľné zdroje:
- druhy OZE (množstvá, výhody-nevýhody jednotlivých druhov, využiteľnosť v EÚ,SR),
- vývoj nových technológií (zvyšovanie energetickej účinnosti využívania OZE),
- inovácie v zhodnocovaní odpadov a strojov (stroje, linky).
4. Moderné technológie v strojárstve:
- rapid prototyping,
- reverzné inžinierstvo,
- hybridné technológie,
- nové kompozitné materiály.
5. Dizajn v strojárstve:
- pevnostná analýza a optimalizácia,
- modernizácia strojných zariadení,
- 3D technológie v konštruovaní.

obr3

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
DIZAJN A ENVIRONMENTÁLNE TECHNOLÓGIE
1.miesto:
Erik Ďurčák, Spojená škola Tvrdošín, za prácu: CNC kombi
2. miesto:
Patrik Pilát, Stredná priemyselná škola Poprad, za prácu: Návrh konštrukcie 3D tlačiarne
3.miesto:
Marek Cverenkár, Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, za prácu: CNC frézka.

TRENDY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
1.miesto
Juraj Novosad, Stredná priemyselná škola, Levice, za prácu :Autonómne ovládané vozidlo
2. miesto
Filip Poštrk, Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou, za prácu: Stirling motor
3. miesto
Martin Bernáth, Stredná priemyselná škola strojnícka ,Bratislava ,za prácu: Inovácia, renovácia a úprava vozidla

ROBOTIKA A MODERNÉ TECHNOLÓGIE V STROJÁRSTVE
1.miesto
Dominik Mikulaj, Spojená škola Tvrdošín ,za prácu: Automatické vyskladňovacie zariadenie
2.miesto
Adam Ujházi, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice, za prácu: Inteligentne riadená križovatka
3. miesto
Juraj Kekelák, Spojená škola Tvrdošín, za prácu: Výrobno - baliaca linka.
Celkovo bolo odmenených 9 študentov(tri miesta v každej kategórii) a ich školy.

Mimoriadnu cenu pre víťazov v kategórii TRENDY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE udelil aj VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s..
Ďalšie vecné ceny do súťaže venovala aj spoločnosť SOVA DIGITAL a KINEX.
Aj tohto roku sa realizovalo štvrté pokračovanie obľúbenej súťaže družstiev GRAND PRIX. Mottom súťaže bolo: „Ukáž, že máš tímového ducha. A príď súťažiť!“.

TEXT/FOTO: Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava