trd1Už 13. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov, Trenčiansky robotický deň, sa v polovici februára uskutočnil v areáli Strednej odbornej školy Pod Sokolicami v Trenčíne.


Cieľom Trenčianskeho robotického dňa je ukázať žiakov základných a stredných škôl ako technicky nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať im priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a automatizáciu a pedagógmi technických vysokých škôl na Slovensku.

trd2
trd3

 

TRD stále rastie
Popularita robotických dní každým rokom narastá a už prekročila hranice Slovenska. V tomto roku sa prihlásilo 47 súťažných tímov, z toho šesť zahraničných, zo základných a stredných škôl z celého Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Celkovo sa v súťažiach predstavilo 158 robotov. Pre ilustráciu uveďme, že v minulom roku sa súťaže zúčastnilo 41 tímov so 131 robotmi a v roku 2016 ešte len 25 tímov a 94 robotov.
V rámci TRD 2018 súťažili žiaci stredných a stredných škôl v štyroch kategóriách, pre žiakov základných škôl bola určená aj súťaž BOFFIN, ktorá pozostávala z praktickej aj teoretickej časti. Z ďalších sprievodných aktivít môžeme spomenúť prezentácie robotov a aktivít zúčastnených vysokých škôl a firiem, interaktívne robohranie, digitálne planetárium, elektrotechnické stavebnice SOŠ a 3D tlačiarne Fabbster.

trd4
trd5

 

Kompletné výsledky všetkých súťažných kategórií nájdete na TU.

TEXT Michal Múdrý FOTO Vladimír Bobot