obr1Ani na Slovenskej technickej univerzite nie je v lete pusto – na Fakulte informatiky a informačných technológií STU práve prebieha letná Robo akadémia. Otvorená je pre všetky vekové kategórie v čase od 25. júla do 7. augusta 2016 od 10.00 do 17.00 h.


Do letnej akadémie môže prísť každý koho zaujímajú roboty a ich programovanie, škola je bezplatná, otvorená pre všetky vekové kategórie a nie je nutné prísť každý deň. Záujemcom o robotiku sa venuje trojica pedagógov a doktorandov fakulty – Juraj Petrík, Juraj Vincúr a Peter Lacko.
Účastníkov zapoja do riešenia projektoch, ktoré sú pre nich v letnej akadémií pripravené a v prípade, že sú medzi účastníkmi takí, ktorí stavajú či programujú vlastných robotov, poradia im a pomôžu.

obr2

Projekty riešené v letnej Robo Academy:
• Robotický futbal - postavenie a naprogramovanie biped robota, ktorý bude schopný chodiť a napríklad aj kopnúť do lopty
Istrobot a projekty robotov pre rôzne disciplíny v rámci súťaže (prechod bludiskom, sklad kečupu, prechod trate s prekážkami, drony...)
• Brain controlled vehicle/copter/arm - ovládanie robota pomocou EEG
• Roboty - bojovníci sumo (príklad SumoBot >>> )
• Smart house - ovládanie kúrenia, osvetlenia, vetrania...
• Weather Station - monitoring stavu ovzdušia ako IoT
• Sprievodca po nákupnom centre - autonómne vozidlo, ktoré bude sprevádzať ľudí po nákupnom centre, navádzané Bluetooth beaconmi
• Robot 3D scanner - robot, ktorý vytvorí 3D mesh a nafotí a namapuje textúru (príklad >>>)
• Automat na kávu/drinky - nadväznosť na projekt pozri video >>>
• Smart Flower Pot - polievanie kvetov podľa vlhkosti zeminy
• Postav si dron
• Autonomous BB8 droid - úprava robota, aby sa vedel pohybovať a správať autonómne (príklad >>>)
• Paperduino pomôcka do škôl - vytvor si Arduino z papiera pomocou Circuit Scribe (príklad)

Letná Robo Academy prebieha v spolupráci s projektom vybudovania RoboLabu na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. Projekt má ambíciu vytvoriť centrum robotiky na fakulte. „Chceme vytvoriť prostredie pre študentov, kde môžu “zhmotniť” informatiku a nadobudnuté teoretické vedomosti previesť do reálneho sveta pomocou robotov. Študent sa na škole dozvie dôležité a zaujímavé informácie, má možnosť 3D tlače modelu vo FABLAB laboratóriu, avšak my chceme študentom pomôcť vdýchnuť týmto modelom život,“ vysvetľuje Juraj Petrík z FIIT STU. Vytvorenie RoboLabu podporila v aj nadácia Volkswagen Slovakia, kde projekt vyhral v uplynulom akademickom roku súťaž o najlepšie študentské inovácie.
Záujemcovia o účasť na letnej akadémií robotiky sa môžu v prípade záujmu nezáväzne zaregistrovať na: http://goo.gl/forms/fmQgXFqI9xN4Rfiw1. Alebo jednoducho prísť priamo na Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Mlynskej doline (Ilkovičova 2). Škola prebieha na prízemí v priestoroch knižnice.

TEXT/FOTO Andrea Settey Hajdúchová