life is more pleasantyPlatforma TechMasterEvent je aktívna len necelý rok. Počas tohto obdobia však už vyhlásila osem tematických súťaží určených pre mladých umelcov z celého sveta, všetkých, ktorých fascinuje technika, elektrotechnika a elektronika. Päť súťaží sa už dokonca skončilo. Z cien v celkovej hodnote 31 700 USD sa tešilo 18 víťazov z Európy a Afriky.

Tri súťaže stále prebiehajú! Podrobnosti nájdete na https://techmasterevent.com!

O čo ide?
TechMasterEvent bol vytvorený pre mladých špecialistov, vizionárov a experimentátorov. Tých, ktorí majú odvahu ukázať svoje nápady svetu a neboja sa konfrontácie s inými tvorcami. Pre každého, kto si chce v medzinárodnej komunite vybudovať svoju vlastnú značku, a zároveň si chce doplniť svoje profesionálne portfólio.
Na to, aby ste sa mohli stať súčasťou TechMasterEvent potrebujete len prístup na internet z ľubovoľného miesta na svete a tri minúty na registráciu. Registrácia je potrebná z dôvodu dodržania všetkých pravidiel bezpečnosti používateľov, vrátane ochrany ich autorských práv.
Ďalej už všetko závisí od individuálneho prístupu účastníka. Svoje projekty môže prihlasovať do prebiehajúcich súťaží, najzaujímavejšie práce však môže zverejňovať aj na svojom profile. Jediné, čo ho vtedy obmedzuje, je len jeho predstavivosť!

mecho maniac

Nápady a realizácie
Kolektív TechMasterTeam vynakladá úsilie na to, aby boli pripravované súťaže pre mladých tvorcov výzvou a aby boli náročné. Je pre nich dôležité aj to, aby bolo všetko v súlade s im blízkymi hodnotami: s problematikou ochrany životného prostredia, ideou zero waste, užitočnosťou, zlepšením kvality života a posilnením sociálnych vzťahov. Organizátori súťaží nepochybujú o tom, že na používateľov TechMasterEvent možno klásť vysoké nároky. Potvrdzujú to skúsenosti napr. z posledných dvoch súťaží. Do súťaže „The smallest possible, useful and fully operational electronic circuit” bol prihlásený projekt meteostanice pracujúcej na základe dát zozbieraných v cloude, a taktiež napr. prototyp zariadenia, ktoré včas rozpozná ochorenie obličiek na základe ľudského dychu. V súťaži „Electronics & 3D” malo zase každé prihlásené riešenie svoj praktický aspekt, od využitia 3D tlače vo vede, až po tlač funkčného ramena robota.

Chcete sa otestovať?
Na TechMasterEvent sú momentálne aktívne tri súťaže.
„Let’s live more pleasantly” nabáda k tomu, aby sme sa bližšie prizreli svojmu okoliu a vytvorili v ňom priestor, ktorý bude priateľský voči nám samým ako aj k ostatným. Stačí nájsť aspekt, ktorý si vyžaduje zlepšenie alebo určitý zásah, a následne vymyslieť a zrealizovať projekt, ktorý zlepší kvalitu života celej komunity. Bolo by dobré, ak by autori, ktorí myslia na druhých, pri tom všetko však nezabúdali ani na seba.
„Tame the elements”, navrhuje postaviť sa zoči voči jednému alebo viacerým živlom. Očakáva sa technický projekt, ktorý bude slúžiť jednotlivcom alebo celým komunitám. Záleží na autoroch a ich fantázii, či chcú živly použiť alebo skrotiť a aký veľký bude mať celý projekt rozmach.
„MechoManiac” je pre každého, kto dokáže spojiť elektroniku, informatiku a mechaniku do jedného. Oblasť prihláseného mechatronického nápadu je absolútne ľubovoľná: môže to byť lekárske zariadenie alebo moderná hračka.

Tame the elements

TechMasterEvent rozdáva ceny
Celková hodnota výhier je v každej z prebiehajúcich súťaží až 3 500 USD. Zatiaľ čo do jednej súťaže môže účastník prihlásiť len jeden projekt, počet súťaží, ktorých sa môže zúčastniť, je neobmedzený.

Text/Foto Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.