FitsFórum inžinierov a technikov Slovenska 2022

Téma: Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku

 17. marec 2022

Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice

 

RÁMCOVÝ PROGRAM PODUJATIA FITS 2022

 

09:40 – 10:00 Národná vodíková stratégia – pripravení na budúcnosť

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc.; koordinátor vodíkových technológii v SR, Ministerstvo hospodárstva SR; SjF TU v Košiciach

 10:00 – 10:20 Výskum využitia metalhydridových materiálov v procese uskladnenia, kompresie a separácie vodíka

prof. Ing. Tomáš BRESTOVIČ, PhD.; prodekan pre inovácie a transfer technológií SjF TU v Košiciach

 10:20 – 10:40 Aplikácia vedy a výskumu v praxi, Slovenský autobus s vodíkovým pohonom.

JUDr. Ladislav PAVLANSKÝ; konateľ spoločnosť ROŠERO - P, s.r.o., Spišská Nová Ves

 10:40 – 11:00 Vývoj materiálov novej generácie pre absorbčné uskladnenie vodíka

doc. Ing. Karel SAKSL, DrSc.; zástupca riaditeľa pre vedu Ústavu materiálového výskumu SAV, Košice

 11:00 – 11:20 prestávka, občerstvenie

 11:20 – 11:40 Uskladnenie vodíka v pórovitých nosičoch

prof. RNDr. Vladimír ZELEŇÁK, DrSc.; Vedec roka 2018, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita PJŠ Košice

 11:40 – 12:00 Využitie vodíka a priemyselných odpadových prúdov na výrobu
e-fuels a e-chemicals

Ing. Igor PIPÍŠKA; Envien Group, Leopoldov

 12:00 – 12:20 Legislatívne požiadavky EU kladené na vodíkové autobusy. Slovenský príbeh autobusu „na vodík“ – cesta ako sa z koncepcie stane produkt

János ONÓDI; generálny riaditeľ Mobility Innovation Production, s.r.o.

 SLÁVNOSTNÁ ČASŤ konferencie

 12:20 – 12:50 Odovzdanie ocenení ZSVTS

12:50 – 13:00 DISKUSIA a záver konferencie

13:00 – 13:45 OBED

14:00 – 15:00 Sprievodné podujatie + prekvapenie organizátorov

 Mediálny partner: časopis Strojárstvo/Strojírenství