titulnyV roku 2020 členské štáty EÚ vynaložili približne 311 miliárd eur na výskum a vývoj. Najviac do výskumu a vývoja investujú v Belgicku a Švédsku, Česká republika je na 11. mieste a Slovensko takmer na chvoste.

Vporovnaní s rokom 2019 poklesli investície do výskumu a vývoja o 1 miliardu eur na 312 miliárd eur. Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj v percentách HDP, dosiahla v roku 2020 2,3 % v porovnaní s 2,2 % v roku 2019. Tento malý nárast je však spôsobený poklesom HDP v dôsledku pandémie COVID-19. Pred desiatimi rokmi (2010) bola intenzita výskumu a vývoja 2,0 %.
Výskum a vývoj je pritom hlavnou hnacou silou inovácií, výdavky a intenzita výskumu a vývoja sú dva z kľúčových ukazovateľov používaných na monitorovanie zdrojov venovaných vede a technike na celom svete.

Výskum a vývoj v EÚ ťahajú hlavne firmy
Sektor podnikateľských podnikov je naďalej hlavným sektorom, v ktorom sa vynaložili výdavky na výskum a vývoj, čo predstavuje 66 % celkového výskumu a vývoja vyplatených v roku 2020. Nasleduje sektor vysokoškolského vzdelávania (22 %), štátny sektor (12 %) a súkromný neziskový sektor (1 %). Vyplýva to z údajov o výdavkoch na výskum a vývoj, ktoré zverejnil Eurostat.

veda

Najvyššia intenzita výskumu a vývoja v Belgicku a Švédsku
V roku 2020 bola najvyššia intenzita výskumu a vývoja zaznamenaná v Belgicku a Švédsku (3,5 % HDP), nasledovaná Rakúskom (3,2 %) a Nemeckom (3,1 %).
Na opačnom konci rebríčka zaznamenalo šesť členských štátov intenzitu výskumu a vývoja pod 1 % HDP: Rumunsko (0,5 %), Malta a Lotyšsko (obe 0,7 %), Cyprus, Bulharsko a Slovensko (všetky 0,9 %).
Slovensko je spomedzi všetkých štátov EÚ na 25. mieste v podpore výskumu a vývoja, pre porovnanie, Česko do výskumu a vývoja investovalo 2 % HDP (11. miesto), Maďarsko 1,6 % HDP (13. miesto) a Poľsko 1,4 % HDP (18. miesto).

text Peter Diviak foto Eurostat (Podľa IT AS/Eurostat – upravené)