Inovačná radaV Praze bude fungovat celkem devět odborných skupin, které ukážou, jakým směrem se má metropole rozvíjet, aby měla špičkový výzkum i podnikání. Vznik takzvaných inovačních platforem schválila 25. května Pražská inovační rada (PIR).

Tento poradní orgán primátora hl. m. Prahy tvoří zástupci města a experti z oblasti výzkumu, akademické sféry a inovativního byznysu. V hlavním městě působily doposud tři odborné skupiny. Po úterním jednání PIR jich tak přibude dalších šest. Fungovat začnou od června letošního roku. Zaměří se mimo jiné na rozvoj biotechnologií, umělé inteligence, vesmírných technologií, urbánních inovací či kulturně-kreativních odvětví.

Zasedání PIR zorganizoval Pražský inovační institut (Pii) z pozice hlavního koordinátora tvorby Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS3). V rámci inovačních platforem se budou setkávat experti z různých sektorů, kteří budou propojovat veřejnou správu, výzkum i byznys, identifikovat současné trendy ve vědě a výzkumu a hledat cesty pro jejich využití obchodní i v rámci urbánního rozvoje Prahy.

„Za hlavní město vyvineme maximální úsilí, abychom na podporu našich plánů našli v rozpočtu města v příštích letech dostatek finančních prostředků. Chceme také aktivně využívat i možností spolufinancování ze zdrojů z dotačních titulů či od soukromého sektoru. Praha bude podporovat odpovědné a udržitelné podnikání stavějící na znalostech a dovednostech, napomáhat vzniku nových příležitostí a fandit úspěchu našich podnikatelů a výzkumníků v zahraničí,” říká primátor Zdeněk Hřib. Jednání Pražské inovační rady jsou součástí projektu Prague Smart Accelerator (PSA), hrazeného z evropské dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Praha by měla být nejen městem s Karlovým mostem, ale i městem, kde vznikají vynálezy, které se převádějí do praxe, a jež bude atraktivní pro zahraniční vědce. Česká metropole je již světovým centrem umělé inteligence. Chtěli bychom něco podobného udělat i pro další obory, které jsou v Česku excelentní, například pro biochemii a kosmický výzkum. Tam, kde jsme silní, bychom chtěli vytvořit co nejlepší prostředí, aby vznikaly vynálezy, které by se převáděly do praxe, a zároveň zde zbyly i všechny peníze, které se tím vydělají. To vše by měla Pražská inovační rada podporovat," popisuje prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., předseda Pražské inovační rady a prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium ČVUT v Praze.

PIR vznikla v roce 2014. Jejími členy jsou odborníci, kteří formulují inovační politiku města a zároveň v této oblasti koordinují spolupráci Prahy s dalšími kraji ČR i s celostátní politikou výzkumu a inovací. Pražská inovační rada se bude scházet třikrát až čtyřikrát do roka. Na činnosti a výsledcích platforem budou spolupracovat například také ČVUT v Praze, Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Technologická agentura ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, ESERO, “kosmický inkubátor” ESA BIC, prg.ai či státní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

 

Text: Tibor Šuľa podle ČVUT
Foto: archív