TnUNI titulny MVedecký tím z Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vytvoril špeciálnu receptúru a postup prípravy elastomérnej kaučukovej zmesi s obsahom ekologického plniva na báze využitia druhotnej suroviny z energetiky.

Nová kaučuková zmes bola pôvodne vyvinutá pre výrobu plných kolies pre rôzne druhy transportných systémov v priemysle.


Medzi jej výnimočné vlastnosti patrí nízky valivý odpor a vysoká odrazová pružnosť pri zachovaní optimálnej tvrdosti. Okrem vysokej ekologickej pridanej hodnoty, umožňujú vlastnosti tejto zmesi jej aplikáciu v oblasti bežných autoplášťov, kde spĺňa náročné kritériá pre behúňové zmesi. Vedecký tím prihlásil svoj projekt na získanie medzinárodného patentu a Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), ako medzinárodná rešeršná autorita k nemu zaslala v týchto dňoch medzinárodnú rešeršnú správu a písomný názor s vysoko pozitívnym výsledkom. Dospela k záveru, že všetky nároky vynálezu sú nové, majú vynálezcovskú podstatu a sú priemyselne využiteľné.
V súčasnosti sa pripravuje Licenčná zmluva na využívanie vynálezu chráneného patentom a po jeho udelení sa uskutočnia rokovania s priemyselným partnerom, ktorý už oň prejavil záujem.

TnUNI kaucukova zmes

Uplatnenie v automotive
Vynález pochádzajúci z Trenčianskej univerzity má podanú patentovú prihlášku aj na Slovensku. Zverejnenie medzinárodného aj slovenského patentu očakáva rektor Jozef Habánik v najbližšom období. „Som nesmierne vďačný za šikovných a zručných vedcov, ktorým naša univerzita dokázala vytvoriť podmienky na tvorbu a testovanie takýchto vynálezov. Dlhodobo sme sústredení na kvalitu a podporu vedy a výskumu na našej akademickej pôde. Takéto výsledky dodávajú nadšenie a zmysel tomu, čo robíme. Už roky som presvedčený o tom, že univerzity by sa mali orientovať na vytváranie vynálezov, využiteľných v reálnej praxi. Ak sa naša univerzita zapíše do medzinárodného diania v automobilovom priemysle, bude to pre nás aj pre Slovensko veľké plus“, vyhlásil rektor univerzity.

TEXT Michal Múdrý FOTO TNUNI
(Podľa TNUNI – krátené)