Údržba

Obr 1 František Kliha pri meraní hriadeľaKlasické opravy na mieste (sústruženie, frézovanie, egalizácia plôch, vyvŕtavanie dier a podobne) sú náročné na čas, vo väčšine prípadov si vyžadujú špeciálne technické vybavenie, a preto sú aj veľmi drahé.

UdrzbaPojednáváme o mechanismech zanášení vnitřních povrchů a způsoby čištění. Mechanismy zanášení mohou být následujícího charakteru: krystalizační a precipitační sedimentace a naplavování částic, korozní zanášení, zanášení v důsledku chemické reakce a biologické zanášení.

ilustrackaV rámci rozširovania kapacít tranzitnej sústavy SR boli v 80. rokoch inštalované 25 MW turbokompresorové jednotky poháňané elektromotormi. Vzhľadom na meniace sa požiadavky potrubnej siete sa spoločnosť eustream, a. s. rozhodla pre modifikáciu existujúcich jednotiek.

ilustracnyEmisie skleníkových plynov majú výrazný vplyv na globálne otepľovanie. V oblasti klímy sa ale musíme zaoberať aj emisiami metánu v energetickom sektore. Znižovanie emisií metánu v energetickom priemysle je dôležitou úlohou.

Obr 8 Možnosti laserových prístrojov na nastavenie rovinnostiMonitorovanie technického stavu strojov prostredníctvom merania a analýzy mechanického kmitania je veľmi dôležitou a nevyhnutnou činnosťou pre zvýšenie prevádzkyschopnosti strojov. Monitorovacie systémy musia spĺňať v prvom rade požiadavky noriem pre bezpečnosť strojov a až následne riešiť vibrodiagnostické úlohy.

ilu2Článek shrnuje obvyklé postupy při kontrole beznapěťového stavu u rozvodných skříní. Zmiňuje se o nařízeních, nejčastějších chybách při provádění testu i upozorňuje na rizika úrazu. Popisuje také finanční dopady způsobené nedodržením předepsaných postupů.