Údržba

prirubove spoje mPřírubové spoje jsou jedním z nejdůležitějších faktorů přispívajících k statické a dynamické integritě tlakových zařízení. Skutečné případy havárií potvrzují selhání šroubových spojů (předpokladem je použití správného těsnění), kdy nejčastějším důvodem selhání přírubového spoje je návrh řešeného spoje, resp. konstrukční / provozní problémy.

titMPři návrhu spolehlivého přírubového spoje, který zajistí dodržení určité míry těsnosti během své životnosti, je nezbytné ve výpočtech pracovat s konkrétními hodnotami tření v závitu a pod maticí pro daný typ maziva, které vychází ze zkoušek dle (ČSN EN ISO 16047: Srpen 2005).

obr1Letecká doprava je kvůli pandemii COVID-19 ochromena, letouny přesto potřebují pravidelnou údržbu. Letecké opravny JOB AIR Technic si v této složité situaci dokázaly poradit.

obrMMnoho manažerů údržby si dnes klade otázku, kam se údržba ubírá a jak bude vypadat v blízké i vzdálenější budoucnosti. V současné době se na nás valí čtvrtá průmyslová revoluce, jejíž aspekty jsou popsány již v mnoha publikacích, např. [1, 2], zpravidla pod názvem Průmysl 4.0.

karcher engineering sk 2020

Údržba výrobných hál či priemyselných skladov môže dať zabrať. Vzhľadom na nepreberné množstvo umývacích automatov však môže byť náročný aj jeho samotný výber. Trend je pritom veľmi jednoduchý – ľahká obsluha podporená sofistikovanou technológiou.

tit2mObsahom článku je predstavenie skúseností a poznatkov získaných počas prípravy a zavádzania virtuálnej reality pre školenie zamestnancov vo vybranej výrobnej jednotke v petrochemickom priemysle.