Údržba

karcher engineering sk 2020

Údržba výrobných hál či priemyselných skladov môže dať zabrať. Vzhľadom na nepreberné množstvo umývacích automatov však môže byť náročný aj jeho samotný výber. Trend je pritom veľmi jednoduchý – ľahká obsluha podporená sofistikovanou technológiou.

tit2mObsahom článku je predstavenie skúseností a poznatkov získaných počas prípravy a zavádzania virtuálnej reality pre školenie zamestnancov vo vybranej výrobnej jednotke v petrochemickom priemysle.

tit300Potrubné systémy sú počas svojej prevádzky vystavené mnohým negatívnym vplyvom, ktoré spôsobujú rozvoj a vznik rozličných chýb, významne ovplyvňujúcich bezpečnosť a hospodárnosť ďalšej prevádzky. Preto je dôležité poznať technológie, ktorými je možné tieto potrubia, resp. ich komponenty, opraviť bez odstavenia prevádzky.

titMPri prevádzke zariadení z uhlíkovej ocele (potrubí, tlakových nádob a pod.) prichádza k ich poškodeniu vplyvom korózie. Na kontrolu sa prevažne používa metóda UTT (meranie hrúbky ultrazvukom), ktorá vyžaduje prístup k povrchu zariadenia.

tit300Nasadzovanie informačno-technických riešení súhrnne označovaných ako Industry 4.0 výrazne mení nielen pohľad na proces výroby produktov ale významne zasahuje aj do priemyselnej údržby. Ide najmä o oblasť preventívnej údržby, kde čoraz významnejšiu úlohu hrá údržba na základe aktuálneho stavu, resp. prediktívna údržba, kde realizácia jednotlivých prác a zásahov je plánovaná podľa predpokladaného vývoja stavu stroja.

obr titPrevádzkové prístroje na meranie tlaku a teploty poskytujú kritické informácie o meraní na spracovanie v riadiacich systémoch. Presnosť merania tlakových a teplotných snímačov je často dôležitá pre optimalizáciu procesov alebo pre správnu funkciu bezpečnostných systémov.