Údržba

titOpotrebenie je nežiaduci jav pri všetkých procesoch, ktoré vplývajú na kvalitu vykonanej práce a jej efektivitu [1, 2]. Z tohto hľadiska je potrebné zaoberať sa skúmaním opotrebenia a toto opotrebenie následne eliminovať. Na elimináciu opotrebenia pôdu spracujúcich nástrojov sa najčastejšie používa nanášanie tvrdonávarov [3 – 8].

titNejčastější příčinou odstavení čerpadla mimo provoz je selhání hřídelové mechanické ucpávky. Mechanická ucpávka je vystavena rozličným provozním podmínkám. Někdy jsou provozní podmínky naprosto odlišné oproti těm, pro které byla mechanická ucpávka původně navržena. Typická selhání mechanických ucpávek výrazně závisí na zvoleném typu a použitém materiálu.

titV priemyselnom podniku (napr. v rafinérii) sa nachádza niekoľko tisíc metrov potrubia a súvisiacich spojov, pričom každý jeden spoj môže byť potenciálnym miestom úniku a tým aj prípadnej havárie.

obr3Primárnym cieľom Totálne produktívnej údržby je maximalizácia efektívnosti výrobných zariadení prostredníctvom redukcie strát, ktoré najčastejšie vznikajú v dôsledku prestojov, porúch a nekvality.

obr1Mechanickou Integritu (MI) lze definovat jako správu/management kritických výrobních zařízení zajišťující jak správnou konstrukci a instalaci zařízení, tak i vhodný provoz s náležitou údržbou (např. bez netěsností, s veškerými částmi způsobilými k jejich provozu).

titulnyPodľa STN 01 5050 sa opotrebenie definuje ako „trvalo nežiaduca“ zmena (rozmerov) povrchu, ktorá je spôsobená pôsobením na seba dvoch alebo viacerých funkčných povrchov alebo funkčného povrchu a opotrebujúceho sa média.