TMEAutomatizácia manuálnych riešení, ktorá je určená na zvýšenie produktivity a efektívnosti, je už úplne bežná. Ak sa však stroj neočakávane pokazí, úžitok z automatizácie sa môže rýchlo stratiť kvôli nákladom na prestoje. V článku TME poskytuje cenné tipy, ktoré vám pomôžu zabezpečiť maximálny čas prevádzky zariadení.

Stratégie údržby
Jedným z najdôležitejších aspektov maximalizácie času prevádzky linky je vytvorenie vhodných stratégií údržby. Inžinieri zvyčajne používajú dva prístupy – reaktívne a preventívne. Oba majú svoje výhody a obmedzenia, ktoré by sa mali brať do úvahy pri rozhodovaní o tom, akú stratégiu treba prijať.
V rámci reaktívnej údržby sa stroje opravujú len vtedy, keď dôjde k poruche a výmena jednotlivých komponentov nastáva len vtedy, keď prestanú pracovať. Tento typ údržby sa zdá byť najlacnejší, ale inžinier nevie, kedy k poruche dôjde. Vo veľkom závode je pravdepodobnosť, že nejaký kus zariadenia bude vyžadovať nejakú údržbu v danom čase, veľmi veľká. V dôsledku neplánovaných prestojov spojených s takouto prevádzkou sa produktivita a kapacita linky môžu výrazne znížiť, čo môže stáť nemalé prostriedky. Situácia sa ešte zhoršuje, ak nie je daný náhradný dielec k dispozícii okamžite. V takom prípade sa môžu prestoje predĺžiť, spôsobiť väčšie náklady a pri domino efekte spôsobiť oneskorenie v ďalších fázach výroby.
Preventívna údržba, na rozdiel od reaktívnej údržby, je plánovaným prístupom. Zahŕňa pravidelné kontroly vybavenia, počas ktorých možno zachytiť hroziace opotrebovanie dielcov skôr, ako vzniknú nákladné škody. Takáto stratégia umožňuje inžinierom plánovať údržbu v dostatočnom predstihu a starať sa o dostupnosť náhradných súčastí. Plánovaná, rutinná údržba založená na priemerných životných cykloch stroja tiež znižuje náklady na núdzové opravy a predlžuje životnosť zariadení kritických pre zariadenie. Na rozdiel od reaktívnej údržby, preventívny prístup zlepšuje výkon, ale za to vytvára náklady spojené s včasnou výmenou dielov.

TME3
Moderné automatizačné technológie využívajúce priemyselný internet vecí (IIoT) a postupy Industry 4.0 umožňujú prognostickú údržbu – známu aj ako inteligentná údržba. Tento prístup sa opiera o snímače umiestnené na kritických komponentoch a systémoch, ktoré nepretržite monitorujú stav zariadení. Realizáciou prognostickej stratégie v celom závode môžu inžinieri v reálnom čase sledovať výkon každého stroja a predpovedať, kedy a kde bude potrebná údržba. To predlžuje životný cyklus a prevádzku strojov, čo umožňuje inžinierom efektívnejšie riadiť servisné tímy, náhradné dielce a súvisiace úspory nákladov.

Náhradné zdroje energie
Náhradné zdroje energie vo forme neprerušiteľných zdrojov napájania (UPS) sú nenahraditeľné v priemyselných závodoch, najmä ak sú podmienky napájania neisté. Náhle prerušenia dodávky prúdu, výpadky alebo pokles sieťového napätia môžu viesť k neplánovaným prestojom. Napríklad UPS vyrábané spoločnosťou Eaton pomáhajú chrániť systémy používané na kritické aplikácie pred prestojom, stratou alebo poškodením dát. Bežne sa používajú na energeticky citlivé komponenty automatizácie a riadenia, pracovné stanice, centrá riadenia technologických procesov alebo na priemyselné spracovanie dát. Umožňujú bezpečne vypnúť linky a zariadenia a zároveň chrániť kľúčové údaje pred náhlymi výpadkami napájania tým, že zaručia čas potrebný na ich zálohovanie online.

Systémová kontrola nad procesmi
Problematika údržby automatizačných systémov je neoddeliteľnou súčasťou podrobnej kontroly ich práce. V súčasnom priemysle sú preto veľmi populárne riešenia umožňujúce centralizované monitorovanie priemyselných procesov. Ich základom sú siete, ako napr. Ethernet. Známym príkladom takéhoto komunikačného štandardu je Profinet (názov pochádza z Process Field Network). Definuje spôsoby agregácie dát zo snímačov a spôsoby prenosu príkazov do prijímačov so zohľadnením prísneho časového režimu, vďaka čomu možno riadiť procesy v reálnom čase. Treba podotknúť, že toto je len jeden z mnohých spôsobov využitia siete Ethernet v priemyselných podmienkach – na podobné účely slúži aj protokol Modbus TCP a iné súvisiace štandardy.
Mnoho výrobcov ponúka špeciálne počítače určené na priemyselné riadiace aplikácie. Jedným z týchto dodávateľov je napr. aj značka Brainboxes, ktorá sa zameriava na výrobu takých riešení, ako napr. ovládače založené na moduloch Raspberry Pi a Arduino, konvertory sériových portov a servery, ale aj základné prvky sieťovej infraštruktúry (napríklad spínače).
Prístrojové vybavenie priemyselných sietí sa stalo v oblasti automatizácie do značnej miery prakticky samostatnou témou. Takéto zariadenia umožňujú nielen plne riadiť škálovateľné procesy, ale aj získať podrobné informácie o prevádzke a opotrebovaní jednotlivých komponentov systému (dokonca aj jednotlivých snímačov), čo je dôležité najmä z hľadiska preventívnej údržby.
Treba zdôrazniť, že správna prevádzka priemyselných sietí závisí do značnej miery od kabeláže použitej pri výstavbe ich infraštruktúry. Ethernetové káble priemyselnej triedy sú prispôsobené na prácu v prítomnosti elektromagnetického rušenia a ich izolácia je vyrobená z materiálov odolných voči hydrolýze a množstvu chemických látok – rozhodne nejde o oblasť, kde si investor môže dovoliť úspory.

Ethernetová brána s 8 vstupnými a 8 výstupnými linkamijpg
Ethernetová brána s 8 vstupnými a 8 výstupnými linkami.

Vhodné nástroje
Okrem správnej údržby sú potrebné aj vhodné nástroje na minimalizáciu prestojov. Vezmime si bežný skrutkovač – namiesto neho si môžete zaobstarať elektrické náradie, ktoré inžinierom umožní rýchlejšie a efektívnejšie robiť svoju prácu. So všetkými nástrojmi, meracími prístrojmi a ďalšími potrebnými položkami obsiahnutými v súprave na údržbu ušetrite drahocenný čas.

Náhradné dielce
Prístup k vhodným náhradným dielcom je rozhodujúci na zabezpečenie rýchlej a efektívnej výmeny komponentov. Okrem iného sa na tento účel používa Application Programming Interface (API), využívaný TME. Je to jednoducho použiteľný a navigovateľný objednávací systém, ktorý umožňuje inžinierom optimalizovať celý proces. Používateľsky prívetivý nástroj znamená, že inžinieri trávia menej času výberom správnej časti na opravu stroja, aby mohli rýchlo obnoviť funkčnosť automatizovanej výrobnej linky. TME je oficiálnym distribútorom mnohých popredných značiek – medzi inými Eaton, Panasonic, HARTING a Omron. API je digitálny adresár obsahujúci údaje tisícov elektronických častí, je k dispozícii v mnohých jazykoch. Ceny výrobkov sú vyjadrené v mnohých menách. Skladové zásoby sú aktualizované v reálnom čase, takže inžinieri presne vedia, koľko dielcov majú v súčasnosti k dispozícii, a ceny za každý produkt môžu zahŕňať aj individuálne zľavy.

TME2

Zhrnutie
Zachovanie prevádzky je rozhodujúce na zachovanie konkurencieschopnosti moderných automatizovaných výrobných liniek a zabezpečenie toho, aby fungovali čo najefektívnejšie a vytvárali pre podnik primeraný zisk. Predajcovia s bezproblémovo fungujúcou dodávateľskou sieťou, ako je TME, zabezpečujú vysokú dostupnosť a rýchle dodanie potrebných komponentov a spotrebného materiálu. Umožnenie priameho usporiadania kľúčových komponentov pomocou rozhrania Application Programming Interface (API) umožňuje ďalej zvyšovať výkon a skrátiť prestoje. Tieto výhody môžu byť ešte väčšie, ak sa zavedie prognostická údržba. Efektívny proces minimalizovania prestojov urýchli návratnosť nákladných investícií.

Ďalšie informácie o TME nájdete na stránke: tme.eu

TEXT/FOTO TME