Uľahčenie údržby technológií v spoločnosti Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. pomocou smart okuliarov RealWear HMT 1Inteligentné okuliare s rozšírenou alebo zmiešanou realitou sa stávajú každodenným pracovným nástrojom, ktorý zamestnancom uvoľňuje ruky pre prácu a umožňuje prezerať či zdieľať informácie v reálnom čase.

Prinášajú nové možnosti operátorom, technikom údržby a servisu v teréne a zvyšujú produktivitu, kvalitu a bezpečnosť práce. AYES, s. r. o., dodáva kompletné riešenia a svojim klientom radí nielen s výberom vhodného hardvéru a softvéru, ale poskytuje aj komplexné služby, od poradenstva, prispôsobenia systému a integrácii, až po školenie a užívateľskú podporu značiek okuliarov ako je napríklad RealWear, Microsoft HoloLens, Google, a ďalšie.

Uľahčenie údržby technológií v spoločnosti Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. pomocou inteligentných okuliarov RealWear HMT 1
Uľahčenie údržby technológií v spoločnosti Vitesco Technologies Czech Republic, s. r. o., pomocou inteligentných okuliarov RealWear HMT 1

Inteligentné okuliare ako efektívny nástroj pre údržbu
Zlepšenie procesov vo výrobe, logistike, servise, údržbe a mnoho ďalšieho prinášajú inteligentné okuliare priemyselným spoločnostiam. Väčšina pracovných procesov sa odohráva v teréne a pracovníci často potrebujú mať okamžitý prístup k informáciám.
Okuliare poskytujú zamestnancom v prvej línii (servisným technikom, operátorom, …) tieto informácie prostredníctvom rozšírenej alebo zmiešanej reality. V situácii s obmedzeným cestovaním sú to tiež skvelé riešenia pre vzdialený servis či údržbu, podporu zákazníkom, inštaláciu strojov a pod.
okuliareInteligentné okuliare s rozšírenou a zmiešanou realitou majú za cieľ podporovať človeka v najrôznejších priemyselných procesoch. Zvyšujú produktivitu a znižujú operatívne náklady, vďaka čomu dosahujú rýchlu návratnosť investície.
AYES, s. r. o., dodáva riešenia priemyselným spoločnostiam a zaisťuje komplexné služby v oblasti inteligentných okuliarov a rozšírenej reality. Boli sme prví, ktorí predstavili technológiu inteligentných okuliarov do priemyslu na českom i slovenskom trhu a za relatívne krátku dobu pôsobenia sme sa stali lídrom v oblasti na týchto trhoch. Základom úspechu je konzultácia a analýza situácie, aby sme zistili účel, použitie i špecifické požiadavky zákazníkov.
Naše riešenia už implementovalo viac ako 70 firiem, od veľkých priemyselných spoločností v Českej a Slovenskej republike, cez stredné a malé podniky, až po medzinárodné spoločnosti, ktoré ich využívajú vo svojich pobočkách a divíziách v rôznych kútoch sveta. Sme členom skupiny technologických firiem, ktoré aktívne spolupracujú s viac ako 200 zákazníkmi v rôznych sektoroch priemyslu v Českej a Slovenskej republike. Čerpáme tak z 10+ rokov skúseností a širokého portfólia partnerov z celého sveta.

Inteligentné okuliare
Na trhu existuje relatívne veľké množstvo inteligentných okuliarov a každé z nich sú vhodné pre iné uplatnenie. Naše portfólio zahŕňa najrôznejšie značky okuliarov ako je RealWear, Microsoft HoloLens, Vuzix, Google Glass a ďalšie.
Existujú rôzne kritériá, ktoré sú potrebné posúdiť pre správny výber okuliarov. Inteligentné okuliare musia napríklad spĺňať nároky na prácu v priemyselných podmienkach (odolnosť proti hluku, prachu, teplotným zmenám a i.). Celkový výkon inteligentných okuliarov záleží na viacerých aspektoch, ovplyvňuje ho napríklad životnosť batérie, rozlíšenie kamery, audio, ovládanie, operačný systém…
Prijatie tejto technológie a finálny úspech jej nasadenia ovplyvňuje aj komfort pri nosení po celú dobu zmeny a kompatibilnosť s ochrannými pracovnými pomôckami.

Zefektívnenie preventívnej údržby pomocou inteligentných okuliarov RealWear HMT 1
Zefektívnenie preventívnej údržby pomocou inteligentných okuliarov RealWear HMT-1

Vzdialená komunikácia
Hlavným cieľom projektu bolo umožniť jednoduchú komunikáciu pre okamžité riešenie operatívnych problémov pri údržbe technológií. Doterajšie riešenie cez mobilné telefóny nebolo dostačujúce. Pomocou inteligentných okuliarov RealWear HMT-1 získali pracovníci voľné ruky pre prácu a pokročilé funkcionality. Riešenie sa osvedčilo a prinieslo okamžité benefity obzvlášť pri komunikácii s kľúčovými pracovníkmi mimo závodu. Ďalší rozvoj použitia je plánovaný najmä v oblasti návodov preventívnej údržby. „Prezentácia okuliarov zožala úspech, prekvapivo najväčší u pracovníkov výroby, predovšetkým nastavovačov strojov,“ uviedol Tomáš Mizera, Maintenance Project Leader vo Vitesco Technologies.
Inteligentné okuliare urýchlili servisné zásahy, skrátili prestoje vo výrobe, znížili náklady na služobné cesty a eliminovali rizikové výjazdy. Sú jedným z príkladov, ako digitalizácia zefektívňuje fungovanie jednotlivých spoločností.

Digitálne návodky
- Vykonávanie preventívnej údržby (vyčistenie ventilu Walther);
- Ovládanie hlasom (CZ, PL, …), voľné ruky na prácu;
- Video ako súčasť návodky;
- Možnosť zaznamenať stav počas vykonávania údržby;
- Meranie času jednotlivých krokov pre neskoršiu analýzu;
- Validácia použitia správnych náhradných dielov.

text Tomáš Vravko foto Ayes