Obr 1 František Kliha pri meraní hriadeľaKlasické opravy na mieste (sústruženie, frézovanie, egalizácia plôch, vyvŕtavanie dier a podobne) sú náročné na čas, vo väčšine prípadov si vyžadujú špeciálne technické vybavenie, a preto sú aj veľmi drahé.

Na Slovensku sú odborníci, ktorí dokážu robiť tieto opravy na svetovej úrovni v prijateľnej cenovej hladine.

Trocha z histórie
Medzi prvých priekopníkov takéhoto druhu opráv patrí jednoznačne legendárny František Kliha (obr. 1), ktorý s takýmito opravami začínal v spoločnosti Slovnaft už v minulom storočí a potom pokračoval s týmito špeciálnymi činnosťami po celom Československu resp. Slovensku. Presadzoval systém výstavby originálneho špeciálneho stroja postaveného z bežne obrábačom dostupných súčiastok. Pohon mu robili vŕtačky (napr. od firmy Narex), obrábacie hlavy boli pôvodom z horizontálnych vyvrtávačiek… Všetky ďalšie držiaky, podpery, pomocné a hlavné príruby, lišty atď. boli vyrobené svojpomocne s cieľom dosiahnuť vytúžené výsledky.

Obr 2 Štefan Majzún egalizuje prírubu
Obr. 2: Štefan Majzún egalizuje prírubu

Ako sa to rozbehlo
František Kliha si nenechával svoje vedomosti pre seba… Túto metódu od neho prevzali aj ďalší slovenskí údržbári, ktorí sa realizovali s menšími alebo väčšími úspechmi. Určite jednotkou medzi nimi je Štefan Majzún (obr. 2) zo spoločnosti SLOVCEM, ktorý sa týmto systémom opráv na mieste začal vo väčšom zaoberať po roku 2005 a postupne pridal k nemu ešte viac unikátnosti a zdravého sedliackeho, či v tomto prípade je možné už povedať inžinierskeho rozumu.

Kľúčový je človek
Metódou zostavenia obrábacieho stroja za účelom opravy na mieste sa dá docieliť veľmi kvalitná oprava za prijateľnú cenu, čo často využívajú údržbári v spoločnostiach ako so Slovnaft, USSteel Košice, Duslo Šaľa, ŽOS Trnava (obr. 3), atď.
Dôraz je kladený na obsluhu, ktorá musí mať skúsenosti, vedomosti, ale aj predstavivosť, pretože často krát sa problém na prevádzke javí ako neprekonateľný a treba vymyslieť, ako ho prekonať.

Obr 3 Opravené ťažné oko podvozku železničného vozňa
Obr. 3: Opravené ťažné oko podvozku železničného vozňa

„Neriešiteľné“ problémy
Samozrejme, na všetky druhy obrábania a egalizácií existujú vysoko špecializované stroje, ktoré sa dajú kúpiť alebo požičať v Nemecku, Taliansku, vo Francúzsku a inde. Tieto stroje nemajú problém s presnosťou obrábania (väčšinou sa vyžaduje do + 0,01 mm), s veľkými plochami (často treba zarovnať desiatky metrov štvorcových v hrúbke niekoľko mm), ani s veľkými priemermi.
Ale v prevádzkach sa nájdu aj „neriešiteľné“ problémy, na ktoré jednoducho špecializované stroje nestačia.

Medzi ne patria:
• prerušovaná plocha;
• vzdialenosť obrobenia;
• drážky na hriadeli (napr. pre zaisťovacie kliny);
• eliptický otvor;
• špeciálny úkos prírub;
• previsy resp. plochy mimo hlavných rozmerov zariadenia;
• a ďalšie…

Ale aj tieto sa podarilo v slovenských podmienkach prekonať…
V našej poprednej automobile bola slovenskými technikmi vykonaná oprava pojazdovej dráhy frameru Alfo 120 v dĺžke 4 000 mm (o túto opravu má záujem aj sesterská automobilka v Moskve), urobilo sa zarovnanie prerušovanej tesniacej plochy šupátka spaľovne RNV 3 200, opravil sa hriadeľ s drážkami pre zaisťovacie kliny remenice vážiacej 4 tony (obr. 4), v najvýznamnejšom našom hutníckom závode sa obrobili dve uloženia (priemer 600) vo vzdialenosti 1 850 mm od seba (alternatíva bola požiadať o opravu firmu z USA), zväčšila sa aj dosadacia drážka reaktora, ktorá sa nachádza 450 mm pod prírubou reaktora priemeru 3 804 mm…

Obr 4 Meranie hriadeľa s drážkami
Obr. 4: Meranie hriadeľa s drážkami

Aj tu sú však ťažkosti
Tento systém opráv je v mnohých smeroch výborný, vyžaduje si však viacej času na premyslenie, ako stroj zostaviť tak, aby sa dosiahli požadované parametre. Sú za tým často krát dlhšie odborné diskusie, skúšky, výroba prípravkov a testovanie strojov. A prevádzka potrebuje spustiť výrobu hneď…

Použitá literatúra:
[1] Prospekty a fotodokumentácia spoločnosti SLOVCEM

text/foto Michal Abrahámfy