Tribológia, Tribotechnika

engine oil stream flows to the bearing. 3d render.Total Lubrifiants, součást skupiny Total S.A., je přední světový výrobce průmyslových olejů a maziv. S devíti výrobními závody po celém světě vyrábí širokou řadu vysoce kvalitních maziv prodávaných ve více než 150 zemích pro automobilové, průmyslové i námořní aplikace.

totalFrancouzský ropný gigant Total se přejmenuje na TotalEnergies. Změna názvu má odkazovat ke skutečnosti, že firma se bude v nadcházejících letech soustředit primárně na těžbu obnovitelných zdrojů energie.

tribo1Dôležitou požiadavkou pri realizácií správneho mazania strojov, organizovanej tribotechniky je to, že na základe výsledkov kontroly kvalitatívnych ukazovateľov mazacích olejov z laboratória a získaných údajov z prevádzky strojov treba vypracovať odborný posudok. Je to úloha veľmi náročná a vyžaduje si teoretické a aj praktické skúsenosti súvisiace s realizáciou tribotechnickej diagnostiky v praxi.

obr titV tribotechnickej praxi sa stretávame s otázkou, aký mazací olej použiť, či ropný (minerálny) alebo syntetický. Všeobecne platí zásada, že o tom rozhoduje výrobca stroja zariadenia. Na mazací olej sa treba pozerať ako na konštrukčný prvok. Ropné mazacie oleje predstavujú v súčasnosti ešte stále až 93 % spotreby mazacích olejov. Ostatných sedem percent tvoria syntetické mazacie oleje.

titMVzhľadom na predpokladanú elektromobiltu môžeme hovoriť o nových požiadavkách na výber sortimentu automobilových mazív. Ide najmä o odporúčanie prevodových olejov a plastických mazív.

titMElektromobilita je v súčasnom automobilovom svete jednou z hlavných tém, ktorá zaujíma motoristickú verejnosť. Vzhľadom na dostupné informácie je predpoklad, že nastane pokles výroby klasických spaľovacích motorov a prudko narastie výroba elektrických vozidiel. Podľa jedného, možno agresívneho scenára, je predpoklad, že v roku 2050 bude až 95 % všetkých vozidiel na elektrický pohon.