Tribológia, Tribotechnika

klucho29. 6. 2011

Koncom roka 2010 sa dostala na náš knižný trh technická  publikácia Teória a aplikácia  vybraných metód  technickej diagnostiky, od autorky Ing. Viery Peťkovej, PhD., poprednej odborníčky v oblasti technickej  diagnostiky a tribotechniky.

 

kluber_mini24. mája 2011 sa opäť otvárajú brány MSV: na tejto výstave si špecialisti vymieňajú skúsenosti a diskutujú o najnovších trendoch v oblasti vývoja a výroby strojných zariadení.

Zvyšujúce sa požiadavky týkajúce sa výroby strojných zariadení a ich stále vyšších prevádzkových výkonov vyžadujú od dodávateľov strojov efektívne a kreatívne riešenia. Špeciálne mazivá od firmy Klüber Lubrication zohrávajú v tomto procese dôležitú úlohu a týkajú sa mnohých dôležitých súčastí  strojných zariadení.

tribologia2Výrobci převodů čelí rostoucím požadavkům, které jsou očekávány od jejich výrobků: větší výkon v poměru k objemu převodovek s menší nebo nezměněnou konstrukcí převodů, delší životnost převodů, vyšší spolehlivost a v neposlední řadě stále vyšší energetická účinnost. Vysoce výkonná maziva s uvedenými charakteristikami pomáhají snižovat opotřebení a zvyšovat účinnost ve vašich aplikacích.

tribologia1V priemyselnej praxi sa často stretávame s požiadavkami na vývoj, výrobu a aplikáciu špeciálnych olejov, ktoré by zabezpečovali dobrú funkčnú a prevádzkovú spoľahlivosť jemnej mechaniky. V  praxi existujú rôzne spôsoby mazania, mazacie sústavy a zariadenia, ktoré sa môžu použiť na mazanie zložitých a jemných mechanizmov. Príspevok sa zaoberá súčasným stavom a vývojom špeciálnych olejov na mazanie jemnej mechaniky olejovou hmlou.