Tribológia, Tribotechnika

tribologia1V priemyselnej praxi sa často stretávame s požiadavkami na vývoj, výrobu a aplikáciu špeciálnych olejov, ktoré by zabezpečovali dobrú funkčnú a prevádzkovú spoľahlivosť jemnej mechaniky. V  praxi existujú rôzne spôsoby mazania, mazacie sústavy a zariadenia, ktoré sa môžu použiť na mazanie zložitých a jemných mechanizmov. Príspevok sa zaoberá súčasným stavom a vývojom špeciálnych olejov na mazanie jemnej mechaniky olejovou hmlou.