Tribológia, Tribotechnika

obrNejvyšší kvalita a kvantita výroby, vysoká efektivita, maximální produktivita. Hesla, která nás doprovázejí v denním pracovním životě. Ve spojitosti s používáním průmyslových olejů ve strojních technologiích musíme vycházet z faktu, že až 98 procent jejich poruch způsobuje špatná kondice olejů, resp. znečištění.

obrTribotechnická diagnostika (dále jen TTD) je založena na pravidelném odběru vzorků maziv – většinou mazacích olejů – ze sledovaných strojů a jejich analýze. Pomocí analýzy lze zjistit jednak stav vlastního oleje, jednak také stav sledovaného stroje.

obrProcesy trenia a opotrebenia prebiehajú na povrchu súčiastok. Tieto procesy spôsobujú porušovanie povrchových vrstiev (degradáciu), čím dochádza k zhoršeniu funkčných vlastností súčiastok, konštrukčných uzlov a v konečnom dôsledku je narušený celý systém. Poznatky z oblasti tribológie sú preto neoddeliteľnou súčasťou nielen pri samotnom konštruovaní a výrobe, ale aj údržbe strojových zariadení.

obr1mV prevádzke mobilných a stacionárnych motorových agregátov a zariadení sa používa pomerne veľké množstvo prevádzkových funkčných kvapalín, ako sú motorové, prevodové a ložiskové oleje, hydraulické, brzdové a chladiace kvapaliny a ďalšie pomocné kvapaliny a látky. Bez týchto hlavných mazacích olejov a kvapalín by prevádzka uvedených zariadení nemohla fungovať a slúžiť svojmu účelu.

obr1Brzdy vo všeobecnosti patria medzi veľmi dôležité časti  automobilov, mobilných agregátov a rôznych technických a hydraulických zariadení, používaných v technickej praxi. Zle fungujúce brzdy, napríklad v automobiloch, sú častou príčinou ich havárií s fatálnymi následkami.

obr1Z histórie vieme, že vo výrobe a technológiách potravinárskych výrobkov a nápojov sa používali najmä ropné mazivá, napríklad biele ropné oleje na mazanie strojov a zariadení. V roku 1960 vláda USA požiadala USDA (United States Department of Agriculture) a FDA (Food and Drug Administration), aby vyvinuli a preskúmali vhodné látky na použitie v mäsovom a hydinárskom priemysle. Zoznam, ktorý bol vypracovaný, predstavoval veľké množstvo najmä syntetických základových olejov a široký rozsah prísad.