Tribológia, Tribotechnika

titVlhkosť, voda v mazacích olejoch, mazacích systémoch strojov a zariadeniach nie je žiaduca. Jej prítomnosť v oleji je veľmi negatívna, zhoršuje jeho vlastnosti a často vedie k vytváraniu vodných emulzií, kalov, podporuje penenie, znižuje dielektrickú pevnosť izolačných olejov a je príčinou korózií kovových súčiastok a ich zvýšeného opotrebovania. To vedie k zníženiu životnosti a spoľahlivosti strojov a zariadení.

obr1Klüber Lubrication představí na veletrhu Czech Raildays 2017 své portfolio nových i léty prověřených speciálních maziv pro optimalizaci nákladů životního cyklu.

obr1V tomto roku uplynie 90 rokov odkedy sa začalo používať oktánové číslo na hodnotenie kvality vyrábaných a používaných benzínov ako pohonnej látky v automobiloch a iných dopravných prostriedkoch so zážihovým motorom.

obr1Od roku 1997 poskytujú odborníci zo Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku (SSTT), člena ZSVTS Bratislava, odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky pre záujemcov z rôznych oblastí priemyslu, dopravy, stavebníctva, poľnohospodárstva atď.

obr1Speciální maziva hrají rozhodující roli pro bezpečnost vozidla a jízdní komfort, a to počínaje brzdami, řízením a komponentami pohonu, přes řazení, spojku a převodovku, až po moduly dveří, posuvné střechy a součásti interiéru. Moderní speciální maziva přispívají nejen k tomu, že jednotlivé komponenty vydrží po celou dobu životnosti vozidla, ale současně snižují chvění a vibrace a zabraňují vzniku hluku, čímž umožňují příjemné a velmi kvalitní ovládání mazaných komponent jak v létě, tak v zimě.

obr1Motorové aj prevodové oleje patria medzi najdôležitejšie a najviac používané prevádzkové kvapaliny, bez ktorých by nefungoval ani jeden automobil, motocykel či iný dopravný prostriedok. Preto sa hneď od skonštruovania prvého automobilu venovala veľká pozornosť jeho mazaniu a zdokonaľovaniu oboch druhov mazív.