tribologia2Výrobci převodů čelí rostoucím požadavkům, které jsou očekávány od jejich výrobků: větší výkon v poměru k objemu převodovek s menší nebo nezměněnou konstrukcí převodů, delší životnost převodů, vyšší spolehlivost a v neposlední řadě stále vyšší energetická účinnost. Vysoce výkonná maziva s uvedenými charakteristikami pomáhají snižovat opotřebení a zvyšovat účinnost ve vašich aplikacích.

tribologia1V priemyselnej praxi sa často stretávame s požiadavkami na vývoj, výrobu a aplikáciu špeciálnych olejov, ktoré by zabezpečovali dobrú funkčnú a prevádzkovú spoľahlivosť jemnej mechaniky. V  praxi existujú rôzne spôsoby mazania, mazacie sústavy a zariadenia, ktoré sa môžu použiť na mazanie zložitých a jemných mechanizmov. Príspevok sa zaoberá súčasným stavom a vývojom špeciálnych olejov na mazanie jemnej mechaniky olejovou hmlou.